Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

M. Pintal-Ślimak: projekt rozporządzenia dot. wymagań laboratoriów diagnostycznych nie przystaje do aktualnych wyzwań

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 2 listopada 2023 08:09

M. Pintal-Ślimak: projekt rozporządzenia dot. wymagań laboratoriów diagnostycznych nie przystaje do aktualnych wyzwań - Obrazek nagłówka
W ocenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przedłożony do opiniowania projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacji personelu nie tylko nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska diagnostów laboratoryjnych, ale także nie przystaje do aktualnych wyzwań funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych – informuje Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak.

W lipcowym stanowisku Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła uwagę nie tylko na konieczność wprowadzenia ewentualnych korekt do tekstu projektu, ale zaproponowała także poszerzenie tekstu projektu i ujęcie w nim dodatkowych przepisów niezbędnych dla prawidłowego i adekwatnego do aktualnych wyzwań funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

W zgłaszanych zmianach KRDL wskazywała, że „w każdym szpitalu laboratorium zlokalizowane powinno być tam, gdzie udzielane są świadczenia realizowane przez szpital (większość tych świadczeń)”. W ocenie samorządu diagnostów laboratoryjnych jest to istotne ze względu na organizację procesu diagnostyki i leczenia, sprawność obsługi pacjenta oraz konieczność optymalizacji czasu dostarczania materiału do badania do laboratorium. Propozycja ta nie została uwzględniona przez ministra zdrowia.

Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje, że samorząd diagnostów, w ślad za formułowaną rekomendacją przyznania diagnostom laboratoryjnym prawa do przeprowadzania kwalifikacji do szczepień oraz wykonywania szczepień, proponował także wprowadzenie do opiniowanego rozporządzenia stosownych zmian dotyczących wymogów związanych z wykonywaniem tych świadczeń w laboratorium. „Analogicznie do grupy farmaceutów, diagności laboratoryjni mogliby zyskać uprawnienia do wykonywania szczepień” – wskazuje prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Monika Pintal-Ślimak podkreśla, że „ponad 1500 diagnostów przeszkoliło się z wykonywania szczepień na COVID-19, a zasoby w postaci laboratoriów oraz kompetencji diagnostów powinny być efektywnie wykorzystane przez system opieki zdrowotnej dla dobra pacjentów”. Propozycja ta jednak nie została uwzględniona przez ministra zdrowia.

Wśród nieuwzględnionych w projekcie rozporządzenia uwag samorządu diagnostów laboratoryjnych znalazła się także propozycja wykreślenia wymagań dotyczących systemu informatycznego, w które musi być wyposażone laboratorium. W ocenie Rady wymagania te muszą uwzględnić faktyczne możliwości systemów obsługujących także mniejsze laboratoria.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych poinformowała, że w ramach trwającego procesu konsultacji ponowi uwagi do projektu rozporządzenia, wnosząc o ich pozytywne rozpatrzenie.

Źródło: Informacja prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także