Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

RPO interweniował w sprawie prawa wykonywania zawodu dla psychologów z Ukrainy. Jest odpowiedź MSWiA

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 21 listopada 2023 09:38

RPO interweniował w sprawie prawa wykonywania zawodu dla psychologów z Ukrainy. Jest odpowiedź MSWiA - Obrazek nagłówka
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34910970
Ministerstwo Zdrowia dostrzega zasadność przedłużenia okresu funkcjonowania przepisów, na mocy których usługi psychologiczne mogły być świadczone przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu – dowiadujemy się z odpowiedzi pełnomocnika rządu ds. uchodźców z Ukrainy na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem wśród uchodźców wojennych z Ukrainy stale utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP i posiadający uzyskany w Ukrainie dyplom jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia – zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może również udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Uprawnienia wynikające z tej ustawy wygasły 24 sierpnia 2023 r.

Ustawodawca przewidział wydłużenie o kolejne 7 miesięcy możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji. Uchwaloną przez Sejm ustawę odrzucił Senat. Uchwała Senatu nie została jednak poddana pod obrady Sejmu. Oznacza to, że prawo do świadczenia usług psychologicznych wygasło.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk przedstawił ten problem Pawłowi Szefernakerowi, pełnomocnikowi rządu ds. uchodźców z Ukrainy, wraz z prośbą o odniesienie się do możliwości jego rozwiązania.

„Ministerstwo Zdrowia dostrzega zasadność przedłużenia 2 okresu funkcjonowania przepisów art. 64a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3 . Odpowiednie rozwiązania legislacyjne zostaną przygotowane przy ewentualnej nowelizacji przedmiotowej ustawy”, napisał w odpowiedzi Paweł Szefernaker.

Oprac. na podst.: RPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także