Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 maja 2022 15:51

Rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. - To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, dziękując Radzie Ministrów za decyzję.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych trafi teraz do Sejmu i będzie, prawdopodobnie, procedowany – a być może również uchwalony – na najbliższym posiedzeniu, czyli w przyszłym tygodniu. Jego wejście w życie przed 1 lipca nie jest jednak przesądzone, bo z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Senat będzie chciał ustawę poprawić. Wiele organizacji zrzeszających pracowników medycznych zwraca bowiem uwagę, że nowelizacja, podnosząc wynagrodzenia grupom niżej uposażonym, spłaszcza całą siatkę płac minimalnych – ten argument już podnosili zresztą również posłowie opozycji podczas niedawnych obrad Komisji Zdrowia, poświęconych wynagrodzeniom w sektorze zdrowotnym.

Jak mają się kształtować, w myśl projektu, minimalne wynagrodzenia w poszczególnych grupach?

Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45 (wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto, projekt znosi rozróżnienie na specjalistów z drugim i pierwszym stopniem specjalizacji);

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 (7 304,66 zł brutto);

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19 (6 738,41 zł brutto);

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02 (5 775,78 zł brutto);

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95 (5 379,40 zł brutto);

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94 (5 322,78 zł brutto);

Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86 (4 869,78 zł brutto).

Pracownicy niemedyczni mają zarabiać:

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1 (5 662,53 zł brutto);

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78 (4 416,77 zł brutto);

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 (3 680,64 zł brutto).

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także