Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Więcej miejsc na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 maja 2023 08:56

Więcej miejsc na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024 - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Określenie limitu przyjęć na studia na ww. kierunkach zostało sporządzone w podziale na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na studiach na danym kierunku.

 

Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9725 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich 
i cudzoziemców wynosi 6167 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim   – 1729  miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1829 miejsc).

 

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1337 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 818 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych 
w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 221 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 298 miejsca).

 

W porównaniu do limitów przyznanych na rok akademicki 2022/2023 w roku akademickim 2023/2024 ogólny limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zwiększył się o 322 miejsc, w tym na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim limit przyjęć został zwiększony o 393 miejsc, na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim limit przyjęć zmniejszył  się o 27 miejsc, zaś na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski limit przyjęć uległ zmniejszył się łącznie o 44 miejsc.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także