Związek Zawodowy Anestezjologów o klauzuli opt-out

78493446
Fot. Thinkstock/Getty Images
ZZA apeluje do ministra zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym.
2017-11-27 11:43

Związek Zawodowy Anestezjologów wyraża swoją dezaprobatę dla publicznych wypowiedzi Konstantego Radziwiłła określającego jako ,,haniebne i skandaliczne” decyzje lekarzy dotyczące rezygnacji z pracy powyżej 48 godzin w tygodniu.
W ocenie ZZA wypowiedzi ministra zdrowia podważają zaufanie pacjentów do lekarzy, a także powodują eskalację konfliktu związanego z brakiem dialogu Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem medycznym.
Jak przypominają anestezjolodzy, zgodnie z obowiązującymi od 2008 roku regulacjami prawnymi w Unii Europejskiej, lekarze dobrowolnie mogą wyrazić zgodę na pracę przekraczającą maksymalny dopuszczalny czas pracy wynoszący 48 godzin w tygodniu.
Wprowadzenie tych regulacji miało na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie występowania działań niepożądanych, spowodowanych zmęczeniem, przepracowanego personelu medycznego.
ZG ZZA otrzymuje informacje, że w wielu szpitalach, lekarze anestezjolodzy podjęli i podejmują decyzje o rezygnacji z pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy.
Związek Zawodowy Anestezjologów uważa, że każdy lekarz ma prawo korzystać ze swoich ustawowych praw pracowniczych i deklaruje udzielenie pomocy prawnej wszystkim lekarzom anestezjologom poszkodowanym w związku z ewentualnymi i niezgodnymi z prawem działaniami przedstawicieli władzy publicznej.

ZZA apeluje do ministra zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym.

Źródło: ZZA

PDF

Zobacz także