20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 10:15

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 10:15

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wiele zmieniła, wprowadził regulowany ustawą zawód diagnosty laboratoryjnego - zawód medyczny. Na mocy tej ustawy rok później powstał samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych. Warto jednak zauważyć, że wiele się przez te 20 lat zmieniło. Inaczej wygląda laboratorium i praca w nim teraz, a inaczej 2 dekady temu. Dlatego Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje o jak najszybsze uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej przez parlament.

- Uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest kluczowe dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej w Polsce – tłumaczy prezes KRDL Alina Niewiadomska.

Rok temu projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej trafił do konsultacji społecznych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przekazała blisko 150 uwag. Teraz w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad tym uwagami. Minister zapewnia, że po wakacjach projekt zostanie skierowany do prac parlamentu. Opieszałość w procedowaniu tłumaczy sytuacją epidemiczną i pandemią.

- Rozumiemy wpływ epidemii na wszystkie aspekty życia społecznego, w tym na proces legislacyjny, jednak epidemia unaoczniła jak wiele obszarów z zakresu medycyny laboratoryjnej wymaga pilnego uregulowania prawnego. Gdybyśmy mieli nową ustawę o medycynie laboratoryjnej inaczej wyglądałaby walka z pandemią, inaczej byśmy byli do niej przygotowani – wyjaśnia prezes KRDL.

Niewiadomska zwróciła uwagę na potrzebę kompleksowego uregulowania m.in. takich kwestii jak: zasady wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych, wzmocnienie i ujednolicenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, kształcenie diagnostów laboratoryjnych – dyplomowe, podyplomowe, a w szczególności specjalizacyjne.

Źródło: KIDL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni / ustawa o diagnostyce laboratoryjnej / Alina Niewiadomska / kidl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31