Blogosfera Medexpressu

Prosto do celu – czyli jak walczyć z bólem w Polsce

timthumb

Szymon Chrostowski 2014-10-01 16:21
Uproszczenie recept Rpw było jednym z postulatów Koalicji na rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, która od 2012 roku działa na rzecz wprowadzenia i respektowania standardów leczenia bólu w Polsce. Nowe zasady wypisywania recept są przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

Z radością przyjąłem wiadomość o uproszczeniu zasad wypisywania recept na leki opioidowe oraz psychotropowe. 17 września 2014 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1
i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2014 poz. 1172).

Uproszczenie recept Rpw było jednym z postulatów Koalicji na rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, która od 2012 roku działa na rzecz wprowadzenia i respektowania standardów leczenia bólu w Polsce. Nowe zasady wypisywania recept są przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Przede wszystkim pozwalają na wypisanie leku w ilości zabezpieczającej do 90 dni terapii, zniesiono zapis o maksymalnych dawkach jednorazowych i dobowych. Całkowita ilość leku może zostać przepisana na jednej recepcie albo rozbita na dwie lub trzy recepty na następujące po sobie okresy stosowania. Pacjent ma zatem wybór  czy zakupić całość od razu czy zaopatrywać się np. co miesiąc. Jest to istotne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i dostępności oraz mobilności pacjenta. Co ważne, okres realizacji recepty został także wydłużony z 14 dni do 30, czyli jak w przypadku standardowych recept.

Nareszcie w temacie leczenia bólu zaczyna się dziać i to pozytywnie. Dzięki współpracy z ekspertami, towarzystwami naukowymi, pacjentami oraz resortem zdrowia udaje się małymi krokami, lecz stanowczo zmieniać polską rzeczywistość, w której nadal pacjenci zbyt często słyszą, że „rak musi boleć”. Owocem wspomnianej współpracy, oprócz zmian w wypisywaniu recept są m.in. wprowadzenie szkoleń z zakresu leczenia bólu do programu studiów medycznych wszystkich specjalności (od października b.r.), opracowanie i promocja standardów leczenia bólu, kontrole leczenia bólu w placówkach medycznych.

Nie zamierzam spocząć na laurach, wiele do zrobienia jeszcze przed nami, zarówno w sferze świadomości społecznej (opioidofobia), dostępności specjalistów/poradni leczenia bólu, wyceny procedur czy dostępności do innowacyjnych terapii. 

PDF

Zobacz także