Rak wolny od bólu - to możliwe

Szymon Chrostowski

Opublikowano 27 marca 2015, 10:30

S_med
Szymon Chrostowski

Opublikowano 27 marca 2015, 10:30

Czytelników Medexpressu informowałem wielokrotnie o systematycznej pracy, która znosi kolejne bariery w leczeniu bólu w Polsce. Z inicjatywy mojej i ministra Igora Radziewicza – Winnickiego, który wspiera mnie w tym temacie od ponad roku, rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Rak wolny od bólu”. Chcemy walczyć z popularnymi stereotypami: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”. W naszą inicjatywę zaangażował się prof. Jerzy Stuhr - społeczny ambasador kampanii, który dzieli się swoim doświadczeniem w walce z chorobą nowotworową, promując ideę praw pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby. Niestety problem bólu polskich pacjentów wynika przede wszystkim z niewiedzy i braku wrażliwości środowiska lekarskiego. Chcemy wyraźnie podkreślić, że ból jest chorobą samą w sobie i powinien być leczony równie intensywnie jak sam nowotwór.

Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski i potrwają od marca do września 2015. Kampania będzie komunikowana w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, z możliwością zadania pytań ekspertowi poprzez stronę internetową www.rakwolnyodbolu.pl, profil facebook.com/rakwolnyodbolu). Na potrzeby kampanii został przygotowany spot radiowy i reklama prasowa z udziałem ambasadora kampanii. W kampanię zaangażowały się media ogólnopolskie i lokalne, popularyzując ideę życia bez bólu. W ramach kampanii odbędą bezpłatne konsultacje dla pacjentów onkologicznych w zakresie leczenia bólu. Akcja nosi tytuł „Soboty wolne od bólu” i zostanie przeprowadzona w poradniach leczenia bólu, hospicjach oraz szpitalach w kilku miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach. Informacja o terminie i miejscu konsultacji zostanie zamieszczona na plakatach w wybranych palcówkach POZ.

Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną” – zwraca uwagę ekspert kampanii dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawia się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Chorzy, stosując tradycyjne formy terapii, zmagają się z silnym bólem nowotworowym, przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które są nieskuteczne na tym etapie choroby i powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco, cierpią fizycznie i emocjonalnie. „Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku” – zauważa dr hab. n. prawnych Dorota Karkowska, ekspert praw pacjenta.

Kampania uzyskała poparcie szeregu organizacji. Patronatu Honorowego udzieliła Sejmowa Komisja Zdrowia. Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn” i Fundacja Eksperci dla Zdrowia. Patronat Merytoryczny objęło: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Patronatu udzielili: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31