Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Minimalne normy zatrudnienia pielegniarek i położnych od stycznia 2019 roku

MedExpress Team

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 10 października 2018 09:27

Minimalne normy zatrudnienia pielegniarek i położnych
 od stycznia 2019 roku - Obrazek nagłówka
Dylemat dyrektora: albo zatrudni więcej pielęgniarek, albo zredukuje liczbę łóżek Dylemat pielęgniarek: albo zrobię iniekcje albo pobiorę badania!

Minimalny (słownik języka polskiego)

1. bardzo mały, ograniczony lub zbliżony do minimum

2. najniższy z możliwych lub dopuszczalnych

Synonimy słowa minimalny:

1. najmniejszy, najniższy, mały, minimalistyczny, znikomy, śladowy, symboliczny, drobny, niski, skąpy, słaby, żaden, niewielki, nieduży, niepokaźny, nieznaczny, niewyczuwalny, nieodczuwalny, niezauważalny, ograniczony do minimum.

Dylemat dyrektora: albo zatrudni więcej pielęgniarek, albo zredukuje liczbę łóżek

Dylemat pielęgniarek: albo zrobię iniekcje albo pobiorę badania!

Przed podaniem pielęgniarka sprawdza:

  • treść zlecenia lekarskiego,
  • lek sprawdza trzy razy

następnie sprawdza:

  • datę ważności ważności leku,
  • postać,
  • sposób podania leku,
  • dane pacjenta, któremu ten lek podaje,

(obojętnie jaką drogą, czy doustnie, czy pozajelitowo).

Przed podaniem leków dożylnie trzeba założyć wkłucie (na tę czynność są osobne procedury), nie zawsze udaje się za pierwszym razem.

Po podaniu leków, podłączeniu kroplówki, zgodnie z procedurami, jest konieczność monitorowania stanu pacjenta, reakcji na lek.

Obserwacja pacjenta jest podstawowym źródłem wiedzy, którą wykorzystujemy układając plan opieki i oceniając jego skuteczność.

Obecny system opieki szpitalnej, typowo zadaniowy, dawno z nowoczesnego pielęgniarstwa wyeliminowany, jest nadal powszechny.

Zakłada on wykonywanie zadań, bez całościowego spojrzenia na pacjenta.

Polega na podziale zadań personelu pielęgniarskiego np.: jedna pielęgniarka robi iniekcje zlecone, inna pobiera badania, jeszcze inna (o ile jest) zajmuje się toaletą pacjentów w oddziale.

We współczesnym pielęgniarstwie pacjent zajmuje miejsce centralne. Proces pielęgnowania opiera się na dokładnym wywiadzie i zaplanowanej holistycznej opiece, współdziałaniu z rodziną chorego i całym zespołem terapeutycznym.

Pacjenci znają pielęgniarkę, pod której opieką się znajdują, pielęgniarka natomiast odpowiada za nich, towarzysząc im podczas całego procesu terapeutycznego.

Badania naukowe potwierdzają, że taki system pielęgnowania zapobiega wielu powikłaniom, zmniejsza ryzyko błędu, przyspiesza powrót do zdrowia i jest gwarantem prawidłowej rekonwalescencji.

Dlaczego więc zarządzający wciąż preferują zadaniowy podział pracy na oddziale ?

Odpowiedź jest prosta: jest za mało pielęgniarek. Wykonanie zleceń lekarskich, koniecznych zabiegów, jest łatwo policzalne i jeśli jeszcze wywierana jest ciągła presja na pielęgniarce, aby wykonała zadania jak najszybciej, bo w przeciwnym razie zostanie ukarana, to kosztem pochylenia się nad chorym i rozmowy z nim, pielęgniarka zrobi to.

Jeszcze prostsze jest wynajęcie na dyżur „skoczka”, czyli pielęgniarki na zlecenie.

Taka pielęgniarka przyjdzie na dyżur, podłączy kroplówki, pobierze badania i zadanie wykonane.

Czy będzie opracowywać plan opieki? Po co ? Przecież jutro, czy pojutrze wpadnie na dyżur inna pielęgniarka.

Jeśli pielęgniarka odpowiada za pacjentów zawsze z tym samym zespołem, to jest możliwe i zasadne, by przygotować według standardów plan opieki i punkt po punkcie go realizować oraz oceniać jakość i efekty swoich działań.

Taka organizacja pracy zawsze będzie wymuszać poprawę świadczonych usług.

W pielęgniarstwie, ale i także w każdej dziedzinie ochrony zdrowia nie ma miejsca na akord i wykonywanie czynności na czas.

Pielęgniarstwo wymaga skupienia, staranności i refleksji. Pośpiech doprowadził już do niejednej tragedii.

Postulaty o wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia powtarzają się od kilku lat i nigdy nie było odpowiedniego czasu, aby je zrealizować. Obecnie jest szansa, jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ale jest bunt zarządzających.

Znowu jest stosowany szantaż wobec pielęgniarek, by ustąpiły i zrezygnowały.

Dyrektorzy zapowiadają, że przez wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek zostaną zlikwidowane łóżka dla chorych i będą zamykane szpitale.

Znowu pielęgniarki stawiane są w złym świetle przed społeczeństwem.

Jak pielęgniarki maja zareagować ?

Jak pracować z chorym człowiekiem traktując go, jak krzesło, któremu mam wkręcić śrubkę i pobiec do następnego? Bez zatrzymania, rozmowy, pokrzepienia bo 40 pacjentów czeka na leki i inne zabiegi terapeutyczne…

Jak mamy spojrzeć leżącemu choremu w twarz, którego nie ma czasu nakarmić, bo jeszcze innych 10 czeka, a tylko dwie pielęgniarki są na dyżurze?

Jak nie zatrzymać się obok umierającego człowieka, bo pielęgniarka nie zdąży wówczas podłączyć kroplówek u pozostałych 15 osób?

My mamy takie dylematy na co dzień, na każdym dyżurze…

Od wielu lat jest nas za mało.

Wszelkie reformy i oszczędności w opiece zdrowotnej zaczynają się i kończą się na zmniejszaniu liczby pielęgniarek i przerzucaniu na pozostałe nadmiaru obowiązków.

Jaka jest odpowiedź środowiska pielęgniarskiego na propozycję przesunięcia terminu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia ?

NIE! I jeszcze raz NIE !

Co więcej, postulujemy o opracowanie optymalnych norm zatrudnienia, może wtedy różnica pomiędzy słowem „minimalny” a „optymalny” dotrze do świadomości wszystkich zainteresowanych.

Optymalny - najlepszy z możliwych w jakichś warunkach (słownik języka polskiego)

Synonimy słowa optymalny:

Optymalny, np. odnośnie zysku adekwatnego do pracy:

adekwatny, dostateczny, fair, godziwy, należyty, odpowiedni, porządny, przyzwoity, sprawiedliwy, stosowny, uczciwy, właściwy, wystarczający, zadowalający.

Podobne artykuły

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Idzie nowe… po staremu

18 października 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Dobry jak cholesterol

10 sierpnia 2023
Leszek Borkowski
Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Po co seniorom flozyny w przewlekłej chorobie nerek

27 czerwca 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023