Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Walenty Zajdel

Opłata roczna, czyli haracz

MedExpress Team

Walenty Zajdel

Opublikowano 4 listopada 2022 09:38

Opłata roczna, czyli haracz - Obrazek nagłówka
Został udostępniony projekt ustawy nowelizującej prawo farmaceutyczne, w którym wprowadzono między innymi opłatę roczną. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna jest organem nadzorującym rynek farmaceutyczny. W Polsce działa kilka państwowych organów, które nadzorują inne rynki. Państwowa Inspekcja Sanitarna - czy restauratorzy wnoszą opłatę roczną za to, że sanepid dokonuje kontroli restauracji ? Nadzór Budowlany – czy inwestorzy wnoszą opłatę roczną za to, że inspektorzy nadzoru budowlanego wykonują swoje czynności?

Systemy zezwoleń funkcjonują w Polsce na różnych zasadach - częściowo bezpłatnie lub z opłatą jednorazową, a częściowo z opłatą roczną. Podmioty działające na rynku farmaceutycznym: wytwórcy, importerzy, hurtownie oraz apteki - wniosły opłaty jednorazowe. Apteki zapłaciły po 15 050 zł za zezwolenie na prowadzenie działalności. Warto podkreślić, że ze względu na bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa, działalność aptek ma kluczowe znaczenie. Zmiana stanu prawnego w trakcie trwania zezwolenia oraz dodatkowe obciążenie finansowe spowoduje utrudnienie prowadzenia działalności aptek.

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono między innymi, że współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych jest stosowane w kilku krajach Unii Europejskiej. Fragment: „Jako przykład można podać dane pochodzące ze sprawozdań finansowych irlandzkiej agencji lekowej (HPRA) lub jej brytyjskiej odpowiedniczki (MHRA).” To jest bardzo zły przykład, ponieważ wskazane podmioty nie nadzorują tylko są agencjami regulacyjnymi do spraw leków i wyrobów medycznych, czyli organem kompetentnym w Polsce jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Fragment uzasadnienia: „Z uwagi na brak możliwości alokacji wystarczających środków finansowych w ramach środków, o których mowa w art. 131c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz pozostałych środków budżetowych, partycypowanie w kosztach związanych z nadzorem nad rynkiem farmaceutycznym podmiotów na nim funkcjonującym jest zasadniczo jedynym sposobem zapewnienia realnej i skutecznej działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego.” Stawianie tezy jakoby opłaty roczne miały warunkować sprawowanie nadzoru jest absurdalne i kompromitujące. Projekt wprowadzenia opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru jest nieuprawnionym haraczem.

mgr farm. Walenty Zajdel

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Pozostaje niesmak

17 stycznia 2024
Dr n. med. Marek Derkacz
30 października 2023
Leszek Borkowski

Probiotyki w neonatologii

11 września 2023
Michal-Modro-3
3 kwietnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n.med. Marek Derkacz, MBA

Najskuteczniejszy lek na odchudzanie?

30 stycznia 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
31 stycznia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023