Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Walenty Zajdel

Opłata roczna, czyli haracz

MedExpress Team

Walenty Zajdel

Opublikowano 4 listopada 2022 09:38

Opłata roczna, czyli haracz - Obrazek nagłówka
Został udostępniony projekt ustawy nowelizującej prawo farmaceutyczne, w którym wprowadzono między innymi opłatę roczną. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna jest organem nadzorującym rynek farmaceutyczny. W Polsce działa kilka państwowych organów, które nadzorują inne rynki. Państwowa Inspekcja Sanitarna - czy restauratorzy wnoszą opłatę roczną za to, że sanepid dokonuje kontroli restauracji ? Nadzór Budowlany – czy inwestorzy wnoszą opłatę roczną za to, że inspektorzy nadzoru budowlanego wykonują swoje czynności?

Systemy zezwoleń funkcjonują w Polsce na różnych zasadach - częściowo bezpłatnie lub z opłatą jednorazową, a częściowo z opłatą roczną. Podmioty działające na rynku farmaceutycznym: wytwórcy, importerzy, hurtownie oraz apteki - wniosły opłaty jednorazowe. Apteki zapłaciły po 15 050 zł za zezwolenie na prowadzenie działalności. Warto podkreślić, że ze względu na bezpieczeństwo lekowe społeczeństwa, działalność aptek ma kluczowe znaczenie. Zmiana stanu prawnego w trakcie trwania zezwolenia oraz dodatkowe obciążenie finansowe spowoduje utrudnienie prowadzenia działalności aptek.

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono między innymi, że współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych jest stosowane w kilku krajach Unii Europejskiej. Fragment: „Jako przykład można podać dane pochodzące ze sprawozdań finansowych irlandzkiej agencji lekowej (HPRA) lub jej brytyjskiej odpowiedniczki (MHRA).” To jest bardzo zły przykład, ponieważ wskazane podmioty nie nadzorują tylko są agencjami regulacyjnymi do spraw leków i wyrobów medycznych, czyli organem kompetentnym w Polsce jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Fragment uzasadnienia: „Z uwagi na brak możliwości alokacji wystarczających środków finansowych w ramach środków, o których mowa w art. 131c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz pozostałych środków budżetowych, partycypowanie w kosztach związanych z nadzorem nad rynkiem farmaceutycznym podmiotów na nim funkcjonującym jest zasadniczo jedynym sposobem zapewnienia realnej i skutecznej działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego.” Stawianie tezy jakoby opłaty roczne miały warunkować sprawowanie nadzoru jest absurdalne i kompromitujące. Projekt wprowadzenia opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru jest nieuprawnionym haraczem.

mgr farm. Walenty Zajdel

Podobne artykuły

Zobacz także

27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

E-papierosy na receptę

17 maja 2023
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Dyżury aptek

12 września 2022
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
Katarzyna Czyżewska

DNUR 2.0: co nowego w refundacji? (część trzecia)

22 września 2022
the-future-is-female
Michał Modro

Polska Moc Kobiety!

18 października 2022