Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Zespół Trójstrony ds. Spraw Zdrowia - dzieje się...

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 21 października 2022 14:06

Zespół Trójstrony ds. Spraw Zdrowia - dzieje się... - Obrazek nagłówka
W dniu 21 października 2022 r. odbyło się niezwykle ważne posiedzenie wspólne Zespołu Trójstronnego ds. Zdrowia oraz Zespołu Trójstronnego ds. Opieki Społecznej.

Ważne, bowiem jest to pierwsze takie posiedzenie. I ważne bowiem to pokazuje jak istotna jest kwestia koordynacji polityki społecznej i zdrowotnej, gównie ze względu na okoliczność starzenia się społeczeństwa.

Pan Minister Stanisław Szwed wstępnie zapowiedział dalszy rozwój w zakresie opieki w miejscu zamieszkania, w tym tzw. asystencji – czyli pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz projekt opieki sąsiedzkiej.

Ponadto ma następować dalsza koordynacja pomiędzy opieką społeczną (w DPS oraz domach opieki całodobowej) praz opieki długoterminowej, w tym w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Projekty ustaw w ochronie zdrowia.

W czasie posiedzenia zostały omówione:

  • projekt zmian w lecznictwie uzdrowiskowym (w tym zakresie ma pojawić się możliwość kierowania wniosków o leczenie uzdrowiskowe bezpośrednio przez pacjenta (który sam będzie wybierał miejsce leczeni) do ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego);
  • projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa;
  • projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Można zatem powiedzieć, że omawiane były projekty, które jeżeli faktycznie wejdą w życie zmienią obraz opieki medycznej na najbliższe lata.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Został dokładnie omówiony projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Należy przypomnieć, że projekt ustawy zakłada przeniesienie finansowania z budżetu Ministerstwa Zdrowia (lub jak w przypadku ratownictwa medycznego – z budżetu wojewodów) do budżetu NFZ.

Minister maciej Miłkowski zapewnił, że wskazana ustawa nie będzie oznaczała ograniczenia finansowania w zakresie świadczeń, które dotychczas był finansowane z budżetu państwa, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”) oraz leków dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”), leków oraz wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej, zadań zespołów ratownictwa medycznego (przeniesienie ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia).

Minister Maciej Miłkowski zapewnił również, że Narodowy Fundusz Zdrowia zapewni finansowanie na odpowiednim poziomie, który to poziom nie będzie prowadził do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych. Programy zdrowotne mają być realizowane na dotychczasowym poziomie, w sposób, który nie będzie prowadził do ograniczenia dostępności do tych świadczeń.

W trakcie Zespołu Trójstronnego strona związków zawodowych i strona pracodawców złożyła wniosek do strony rządowej.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Według informacji z Ministerstwa Zdrowia zrezygnowano z wielu kontrowersyjnych postanowień, tj. nie powstanie Agencja Rozwoju Szpitali, nie będzie też nadzoru nad szpitalami w kształcie uprzednio przewidywanym przez projekt ustawy.

Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało równie z nowych wymagań kwalifikacji dla kierownika szpitala i egzaminów dla tych osób.

Powstanie natomiast Fundusz Modernizacji Szpitali, który będzie obsługiwany przez Ministra Zdrowia. W drodze konkursu szpitale, które przygotują plany restrukturyzacji będą mogły wystąpić o finansowanie planu restrukturyzacji z Fundusz Modernizacji Szpitali

Pozostanie instytucja „kategoryzacja szpitali” zgodnie z kategoriami uprzednio wskazanymi kategoriami w projekcie ustawy.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Zdrowia, ustawa ma wejść w życie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnienia treści w komisji prawniczej Przekazanie ustawy projektu do Sejmu powinno nastąpić w listopadzie 2022 r.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Mądrej głowie dość dwie słowie

19 lutego 2024
Leszek Borkowski
13 listopada 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

Mocarstwo w ciszy

15 października 2023
Leszek Borkowski

Probiotyki w neonatologii

11 września 2023
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Kursy kwalifikacyjne

1 lutego 2023