Piotr Rutkowski: Chcemy by do 2030 roku 90% innowacyjnych terapii w onkologii było refundowanych

Fot. MedExpress TV
Rozmowa z prof. Piotrem Rutkowskim, Przewodniczącym Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu Narodowej Strategii Onkologicznej.
Wojciech Laska 2020-02-06 15:24
Narodowa Strategia Onkologiczna obejmuje 5 najważniejszych obszarów:
  • Poprawa w zakresie kadr medycznych i okołomedycznych - zwiększenie liczby i wiedzy specjalistów.
  • Prewencja pierwotna - profilaktyka uzależnień, zwalczanie nadwagi, szczepienia przeciwko HPV.
  • Prewencja wtórna - wczesna wykrywalność i zwalczanie nowotworu we wczesnym jego stadium.
  • Nauka i innowacje - badania kliniczne, zwiększenie dostępności do innowacyjnych terapii.
  • Poprawa kompleksowości opieki onkologicznej - skoordynowanie opieki onkologicznej i okołoonkologicznej.
PDF

Zobacz także