Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
W pigułce

Skrót wiadomości Medexpressu - 20.12.2022 r.

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 20 grudnia 2022 12:11

Skrót wiadomości Medexpressu - 20.12.2022 r. - Obrazek nagłówka

Ponad 1,8 mld zł zostanie przeznaczone w 2023 roku na standaryzację zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Oławie. To ponad trzykrotnie więcej, niż w roku 2022 (520 mln zł – przyp. red.). Subwencja oświatowa wyniesie 64,4 mld zł. O ponad 20 proc. więcej, niż w tym roku rząd przeznaczy na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Więcej o tym na Medexpress.pl

Psychoterapeuci są zaniepokojeni zmianami, jakie w ich zawodzie planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o projekt rozporządzenia, zgodnie z którym miałaby być wprowadzona odrębna specjalizacja w tej dziedzinie. – Egzamin specjalizacyjny ma być gwarancją jakości w zawodzie. Certyfikaty, które były wydawane do tej pory przez towarzystwa zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń będą uznawane – powiedział w wywiadzie dla radia RMF minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do obaw zgłaszanych przez środowisko. W ocenie Adama Niedzielskiego, reakcja środowiska na projekt rozporządzenia jest typowo korporacyjna, bo wszystkie towarzystwa zgłaszające sprzeciw były zaangażowane w wydawanie certyfikatów.

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego, koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw zdrowia zostaje w nim upoważniony do wydania rozporządzenia określającego zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg wyeliminować ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a których działania mogłyby narazić obywateli na utratę życia lub zdrowia.

– Ten rok przyniósł niewielką, ale wyraźnie odczuwalną poprawę w zakresie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne, a co za tym idzie większą liczbę rozpoznań wczesnych, bezobjawowych raków piersi. Cieszą nas również zwiększające się możliwości refundacyjne. Dzięki nim nowe leki są narzędziem dostępnym dla nas i możemy lepiej opiekować się naszymi chorymi. Ten rok przyniósł kilka istotnych refundacji – powiedziała w rozmowie z Medexpressem prof. Barbara Radecka, ordynator Kliniki Onkologii Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego. Wywiad do obejrzenia w całości na Medexpress.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Grafika_Retina_plaża_2
31 marca 2023
Zrzut-ekranu-2022-11-8-o-133646
8 listopada 2022
Onkobiegmp4-2022-12-07-103233
7 grudnia 2022
w-pigulce-1212
12 grudnia 2022
w-pigulce-2301
23 stycznia 2023
w-pigulce-0603
6 marca 2023
w-pigulce-2003
20 marca 2023
w-pigulce-2403
24 marca 2023