COVID-19 zagrożeniem dla kobiet w ciąży

Joanna Goldberg, MD

Opublikowano 01 kwietnia 2020, 12:08

Fot. Getty Images/iStockphoto
Joanna Goldberg, MD

Opublikowano 01 kwietnia 2020, 12:08

Kobiety w ciąży były ponad cztery razy częściej przyjmowane do szpitala w porównaniu do ogólnej populacji podczas pandemii świńskiej grypy H1N1 w 2009 r. Około 50% kobiet w ciąży z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS zostało wtedy wysłanych na OIOM, ok. 33% kobiet w ciąży z SARS wymagało wentylacji mechanicznej, a śmiertelność w tej grupie wynosiła aż 25%.

Trudno obecnie ustalić dynamikę zakażenia wywoływanego przez SARS-CoV2 u pacjentek z czynnikiem ryzyka, jaki stanowi ciąża. Dysponujemy szczątkowymi danymi pochodzącymi z publikacji chińskich: na dzień dzisiejszy jest to 55 przypadków kobiet w ciąży z potwierdzoną infekcją COVID-19 oraz 46 noworodków.

Podobnie jak u pacjentek niebędących w ciąży, dominującymi objawami zakażenia COVID-19 u ciężarnych są: gorączka, kaszel, duszność oraz limfopenia. Randomizowane badania noworodków urodzonych przez gorączkujące (z powodu innych schorzeń nie związanych z koronawirusem) matki – nie wykazały zwiększonego ryzyka występowania wrodzonych anomalii, choć u takich dzieci, częściej niż u innych, występowały potem zaburzenia uwagi i koncentracji (prawdopodobnie będące rezultatem hipertermicznego uszkodzenia neuronów płodu).

Najczęściej obserwowane powikłania dla płodu spowodowane zakażeniem SARS-CoV2 to: poronienie (2%), ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego (10%) i poród przedwczesny (39%).

Choć dostępne obecnie dane nie wskazują na możliwość przenoszenia wirusa droga wertykalną, należy unikać opóźnień w zaciskaniu pępowiny i ograniczyć kontakt skóra do skóry – zaleca Kanadyjskie Stowarzyszenia Położników i Ginekologów w postępowaniu z chorymi na COVID-19.

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazane w oparciu o aktualnie opublikowane wytyczne. Retrospektywna analiza przypadków COVID-19 w ciąży wykazała, ze żadna z kobiet nie miała wykrywalnego miana wirusa SARS-CoV2 w mleku. Podczas karmienie piersią zlecane jest natomiast zakładanie maseczki.

Źródła:

  • https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)30343-4/fulltext
  • https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.20.23072
  • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61304-0/fulltext

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ciąża
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31