Czy aspiryna poprawia przeżycia pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19?

168763417
Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress 2021-06-25 07:58

W okresie od listopada 2020r. do marca 2021r. w ramach programu RECOVERY oceniano wpływ aspiryny (w dawce 150 mg raz na dobę) na hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Badaniem objęto aż 15 000 osób, a uzyskane dowody nie były wystarczające, aby uzasadnić jej powszechne stosowanie. Nie było bowiem istotnej różnicy w śmiertelności w ciągu 28 dni (17% aspiryna vs. 17% standardowa opieka) i aspiryna nie zmniejszała ryzyka progresji choroby do stanu wymagającego wentylacji mechanicznej lub zgonu.

Badanie RECOVERY wykazało, że aspiryna nie poprawia przeżycia pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Źródło: https://www.recoverytrial.net/news/recovery-trial-finds-aspirin-does-not-improve-survival-for-patients-hospitalised-with-covid-19

PDF

Zobacz także