Czy oszukane pielęgniarki odzyskają pieniądze? Jest odpowiedź Ministerstwa

Medexpress

Opublikowano 03 pazdziernika 2019, 08:04

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 03 pazdziernika 2019, 08:04

  • W 2017 roku kilka tysięcy pielęgniarek zapisało się na kursy doszkalające nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia, realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
  • Uzyskanie nowych uprawnień przez pielęgniarki, miały przełożyć się na wyższe zarobki.
  • Jednak firma, która organizowała szkolenia przerwała je i zniknęła, z pieniędzmi, które pielęgniarki zapłaciły za kursy.
  • Jak jednak informuje TVN24 firma ta stworzyła w ostatnim czasie nową ofertę szkoleń biznesowych.

Sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na doniesienia medialne.

Minister potwierdza, że uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora Kształcenia Interrete sp. z o. o. w restrukturyzacji zgłaszali do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz do Ministerstwa Zdrowia problemy związane z realizacją kształcenia podyplomowego, w szczególności związane z brakiem zapewnienia właściwej kadry dydaktycznej oraz z odwoływaniem zajęć lub ich nie realizowaniem.

Po otrzymaniu pierwszych skarg, Centrum zwróciło się do 18 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, na terenie których Organizator prowadził kształcenie, o podjęcie czynności kontrolnych oraz ewentualnych środków nadzorczego oddziaływania.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzone zostały czynności kontrolne u ww. Organizatora Kształcenia w zakresie realizacji 8 szkoleń specjalizacyjnych (pierwsze czynności kontrolne odbyły się w terminie 14-15 lutego 2019 r., natomiast
drugie w terminie 4-5 kwietnia 2019 r.).


W związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie objętym kontrolą, minister zdrowia skierował wnioski o wykreślenie organizatora kształcenia
Interrete Sp. z o. o. z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, do:
1) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;
2) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu;
3) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
4) Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W wyniku intensywnie prowadzonych prac została przygotowana funkcjonalność pozwalająca uczestnikowi specjalizacji rozpoczętej u organizatora kształcenia Interrete Sp. z o. o., na jej przerwanie i kontynuowanie u innego organizatora.


Jak wyjaśnia Józefa Szczurek-Żelazko, została zakończona procedura przetargowa,
przedmiotem której był wybór organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, którzy będą prowadzili szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z budżetu
państwa w 2019 r. łącznie dla 2425 pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym osoby poszkodowane przez ww. Organizatora kształcenia, zgodnie z ww. przepisami prawa mogą przerwać szkolenie i ponownie do niego przystąpić np. u organizatora kształcenia, który takie szkolenie będzie prowadził w ramach miejsc
dofinansowywanych ze środków publicznych.

Wówczas, dalsza realizacja szkolenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych będzie odbywała się bezpłatnie.

Józefa Szczurek-Żelazko odniosła się także do kwestii dotyczącej indywidualnych rozliczeń
finansowych z organizatorem. Ponieważ minister zdrowia nie jest stroną umów, które zostały zawarte pomiędzy uczestnikami szkoleń a organizatorem kształcenia, który wszystkie szkolenia prowadził komercyjnie), nie dokonuje weryfikacji ani nie rozstrzyga spraw spornych powstałych na tle zawieranych umów, gdyż leży to w wyłącznej gestii właściwych sądów.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pielęgniarki / szkolenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31