Ustawa o POZ: Czy powstaną zespoły medycyny rodzinnej?

Bez tytułu
Fot. MedExpress TV
Lekarz rodzinny i pielęgniarka POZ powinni odgrywać kluczową rolę w takim zespole.
Alicja Dusza 2016-03-17 06:06

Trwają prace nad założeniami projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które opracowuje zespół ekspertów, w tym przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Jedną z propozycji PZ jest powołanie zespołów medycyny rodzinnej, których zintegrowane działanie przyczyniłoby się do skuteczniejszej opieki nad pacjentem. Zdaniem Jacka Krajewskiego taki pomysł jest popierany przez osoby, które tworzą ustawę.

-Zespoły medycyny rodzinnej jako podstawowa składowa organizacyjna w podstawowej opiece zdrowotnej to jeden z priorytetowych celów strategii dla POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie – mówi prezes PZ Jacek Krajewski. - Według naszej definicji, taki zespół powinien tworzyć lekarz POZ i inni pracownicy medyczni, m.in. pielęgniarka i położna. Ich kompetencje muszą być szeroko zdefiniowane. Według naszej koncepcji, kluczową rolę odgrywa w zespole zawsze lekarz, który powinien być liderem zespołu, zdolnym integrować, koordynować i optymalizować pracę poszczególnych jego członków.

Jacek Krajewski powiedział, że w grupie tej oprócz lekarza wiodącą rolę powinny odgrywać pielęgniarki POZ, o przygotowaniu zawodowym predysponującym zarówno do pracy zespołowej, jak i do samodzielnego podejmowania szerokiego zakresu działań. Chodzi zarówno o działania w gabinecie pielęgniarsko-zabiegowym, jak i miejscu zamieszkania pacjenta.

-Ponadto praca zespołów POZ powinna być wspierana także przez innych fachowych pracowników o określonych i specyficznych kompetencjach – dodaje Krajewski. To np. farmaceuta, opiekun medyczny, pracownik socjalny, psycholog, higienistka szkolna, edukator). Zespoły te powinny być także wyposażone w skuteczne narzędzia do realizacji polityki zdrowotnej, w tym stosowne regulacje prawne i instrumenty finansowe.

Źródło: PZ

PDF

Zobacz także