Czy ustawa o POZ była konsultowana z lekarzami?

ministerstwo zdrowia miodowa_6
Fot. Jacek Sielski
Ministerstwo Zdrowia odpiera zarzuty, iż projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powstał wbrew oczekiwaniom środowiska medycznego.
Paweł Grzybowski 2017-08-22 14:21

Resort zdrowia, w odpowiedzi na krytyczne głosy lekarzy, argumentuje, iż projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) został przygotowany z udziałem przedstawicieli środowisk działających w obszarze medycyny rodzinnej w Polsce – m.in. lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek i położnych.

- Projekt poddano szerokim uzgodnieniom i konsultacjom publicznym. Był on wielokrotnie dyskutowany w gronie eksperckim – dzięki temu wypracowano kompromisowe rozwiązania systemowe – zwraca uwagę MZ - Rozumiemy obawy środowiska lekarskiego i zapewniamy, że opieka koordynowana będzie wdrażana stopniowo, w sposób, który zagwarantuje pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a świadczeniodawcom POZ niezakłócone funkcjonowanie – dodaje ministerstwo.

Cele ustawy

Jednym z zasadniczych elementów reformy POZ jest koordynacja i integracja poziomów opieki medycznej – m.in. zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia.

- Chcemy, aby lekarz POZ, który współpracuje z pielęgniarką POZ i położną POZ, był przewodnikiem (koordynatorem) pacjenta w systemie – tłumaczy ministerstwo - Dlatego zostanie on wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające zapewnienie ciągłości i kompleksowości sprawowanej opieki oraz efektywnej współpracy m.in. z osobami udzielającymi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (np. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego).

Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna).

W przypadku zespołów POZ przewidziano także czas na dostosowanie się świadczeniodawców POZ do nowych wymagań (do 31 grudnia 2024 r.). To oznacza długi – ponad siedmioletni – okres dostosowania do nowych przepisów, nawiązania współpracy oraz wdrożenia dobrych praktyk.

- Przepisy projektowanej ustawy wskazują, że świadczeniodawcy będą mieli obowiązek monitorowania, jakości udzielanych świadczeń. Zostanie to skorelowane z nowym, motywacyjnym, systemem finansowania POZ. Przewiduje on m.in. komponent motywacyjny, za jakość opieki i jest formą ogólnosystemowego wspierania poprawy, jakości oraz efektywności świadczeń udzielanych w POZ – tłumaczy ministerstwo.

Projekt trafi pod rząd

Już na najbliższym posiedzeniu rady ministrów, MZ przedstawi projekt ustawy o POZ. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez rząd, projekt trafi pod obrady Sejmu.

PDF

Zobacz także