Blogosfera Medexpressu

Michał Modro Drogowskazy Najwyższej Izby Kontroli dla służby zdrowia


Michał Modro 2019-05-30 15:05
Analizując wyniki ponad 70 kontroli Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 32 propozycje pożądanych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Rekomendacje rozwoju systemu ochrony zdrowia obejmują organizację tego systemu, finansowanie świadczeń, dostęp pacjentów do świadczeń, bezpieczeństwo i prawa pacjentów i obieg informacji w systemie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Najwyższej Izby Kontroli system nie jest przyjazny dla pacjenta, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz stwarza problemy kierującym placówkami medycznymi i zatrudnionemu w nich personelowi.

W ocenie NIK przedstawienie rekomendacji może stać się przyczynkiem do ogólnonarodowej dyskusji, dlatego zostaną one zaprezentowane ekspertom, naukowcom zajmującym się służbą zdrowia, lekarzom z Akademii Medycznych i klinik, działaczom samorządowym i organizacjom pozarządowym.

Poniżej niektóre z rekomendacji NIK zamieszczone na stronie https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/drogowskazy-dla-sluzby-zdrowia.html

PDF

Zobacz także