GUS: jak długo czekamy na wizytę u lekarza?

Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2018, 10:04

151907865
Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2018, 10:04

GUS przeprowadził badanie dotyczące szerokiej problematyki zrealizowanego przez gospodarstwa domowe popytu na usługi opieki zdrowotnej w 2016 r. Jaki był czas oczekiwania na świadczenia medyczne?

Czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ oceniło 82,8%, lekarza specjalisty 58,1%, lekarza dentysty 40,3, a pobyt w szpitalu 11,7% respondentów, czyli ci, którzy w ostatnim roku korzystali z poszczególnych rodzajów usług.

Fot. GUS

Najszybciej respondenci uzyskiwali poradę lekarza pierwszego kontaktu – 79,3% uzyskało ją w ciągu jednego dnia, przy czym 11,5% bezzwłocznie (do godziny). Najdłuższe czasy oczekiwania odnotowano dla wizyt u lekarzy specjalistów – w tym przypadku tylko jeden pacjent na siedmiu (14,1%) miał szansę na uzyskanie porady w ciągu tygodnia, a w terminie od 2 tygodni do miesiąca co czwarty (24,6%). Ponad połowa (50,5%) oczekiwała na wizytę u specjalisty ponad dwa miesiące, przy czym co piąty (17,1%) respondent potrzebujący specjalistycznej porady oczekiwał na nią od 2 do 3 miesięcy, a co dziesiąty/jedenasty (11,6%) powyżej pół roku.

Stamatolog

Respondenci korzystający z wizyt u lekarza dentysty podawali krótsze czasy oczekiwania niż w przypadku wizyt u innych lekarzy specjalistów – częściej niż u co trzeciego respondenta (39,3%) wizyta odbywała się maksymalnie w ciągu tygodnia. Łatwiejszy dostęp do dentystów wynika zapewne z faktu, iż pacjenci częściej korzystają z takich usług prywatnie.

Zwraca uwagę duży odsetek respondentów (47,3%) twierdzących, że czas oczekiwania na pobyt w szpitalu (nie uwzględniając przypadków nagłych/pilnych) był minimalny – czyli byli hospitalizowani w ciągu jednego dnia. W grupie wiekowej 0 lat 92,1% pacjentów było przyjętych w ciągu jednego dnia.

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GUS / poz / AOS / świadczenia zdrowotne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31