GUS: Trwanie życia w 2019 r.

101410400
Jaka jest przeciętna długość życia w Polsce? Jakie są główne przyczyny zgonów? GUS publikuje najnowsze dane.
Medexpress 2020-07-31 11:33

Począwszy od lat 50. Główny Urząd Statystyczny publikuje tablice trwania życia. Właśnie ukazała się publikacja składająca się z trzech części: uwag metodologicznych, części analitycznej, w której przedstawiono aktualne parametry dotyczące trwania życia i omówiono zmiany, jakie zachodziły w latach 1950–2019, oraz części tabelarycznej, prezentującej wyniki badania, w tym w według województw i podregionów.

Najważniejsze dane:

  • W 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,1 roku, natomiast kobiet 81,8 roku.
  • W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, natomiast biorąc pod uwagę rok 1990 o 7,9 i 6,6 roku.
  • W Polsce, podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa względem kobiet.
  • Mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich.
  • Na terenie Europy występuje duże zróżnicowanie przeciętnej długości trwania życia. Najdłużej żyją mężczyźni w Szwajcarii – 81,9 roku, najkrócej na Litwie – 70,9 roku. Wśród kobiet najwyższe oczekiwane trwanie życia odnotowano w Hiszpanii – 86,3 roku, najkrótsze w Serbii – 78,4 roku.
  • Znamiennym jest fakt, że w krajach, w których długość trwania życia jest stosunkowo niska, różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet – poza nielicznymi wyjątkami – jest bardzo duża. Kraje, w których rozpiętość ta jest największa to: Litwa (9,8 roku), Łotwa (9,6 roku), Estonia (8,7 roku) oraz Polska (8 lat).
  • W Polsce głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby układu oddechowego. W 2018 r. stanowiły one 74% wszystkich zgonów. Warto zaznaczyć, że zanotowano wtedy niewielki wzrost prawie wszystkich współczynników zgonów według przyczyn we wszystkich grupach wieku i dla obu płci. Efektem tego było krótsze przeciętne trwanie życia w 2018 r., w porównaniu do 2017 r.
  • Dominującą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, ponad 40% zgonów jest powodowanych tymi chorobami.
  • Powodem tego spadku jest głównie redukcja czynników ryzyka: obniżenie średniego stężenia cholesterolu całkowitego we krwi ogółu populacji, mniejsza powszechność palenia wśród mężczyzn oraz zmniejszenie się średnich wartości ciśnienia tętniczego wśród kobiet oraz postępowi w zakresie terapii kardiologicznej.
  • W 2018 r. z powodu chorób układu krążenia na każde 100 tys. ludności zmarło 349 osób – o 4 mniej niż w 2017 r. – mimo to intensywność zgonów w wyniku tych chorób nadal jest bardzo wysoka.

Zobacz więcej: TU

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także