GUS: wynagrodzenia w 2019 r. Ochrona zdrowia z największym wzrostem

Fot. Getty Images/iStockphoto
Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dot. pracujących i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.
Medexpress 2020-06-18 09:50

Według publikacji GUS„Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. - dane wstępne” przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł (w porównaniu do 2018 r. wzrost o 7,2%).
We wszystkich sekcjach PKD nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wzrost ten wyniósł od 2,3% w sekcji Pozostała działalność usługowa do 9,8% w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wyniosło w 2019 r. 5113 zł brutt.

Więcej: TU

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także