AOTMiT

Jakie leki oceni Rada Przejrzystości w grudniu?

Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2021, 10:52

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2021, 10:52

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 54/2021 6 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Evrysdi (risdiplamum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni rysdyplamem

(ICD-10 G12.0, G12.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Entyvio (vedolizumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ICD-10 K50)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Entyvio (vedolizumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO

Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

5. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO

Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

6. Dojolvi (triheptanoin) - WARUNKOWO Wskazanie: deficyt białka trójfunkcyjnego

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 55/2021 13 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Talzenna (talazoparibum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Wakix (pitolisantum) - WARUNKOWO

Wskazanie: u dorosłych chorujących na narkolepsję z katapleksją lub bez

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Ocena zasadności poszerzenia kryteriów kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów

zlokalizowanych poza narządem wzroku Wskazania:

1) Czaszkogardlaki dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak

możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C75.2, Priorytet 1);

2) Mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak

możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C69.6, Priorytet 1);

3) Chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia

onkologicznego (C69.6, Priorytet 1);

4) Oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci i dorosłych, stopień WHO I i II, stan po niedoszczętnym

leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy

(C 70.0; C70.1; C70.9, Priorytet 2);

5) Gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym

lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C75.1, Priorytet 2);

6) Nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C43.2; C30.1, Priorytet 2);

7) Nowotwory dzieci o lokalizacji, w której optymalny plan radioterapii fotonowej nie daje bezpiecznej

ochrony narządów krytycznych (różne, Priorytet 3);

8) Chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych wymagające napromieniania

śródpiersia (C30-C39, Priorytet 3);

9) Nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego, o różnej histopatologii wywodzące się z jamy nosowej,

zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki

(rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi) (różne, Priorytet 3)

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej

4. 1) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych w Żorach”

2) „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza na lata 2022-2023”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 56/2021 20 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Vyndaqel (tafamidisum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie tafamidisem kardiomopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych (ICD 10 E85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Jardiance (empagliflozinum) - WARUNKOWO

Wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤ 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Vocabria (kabotegrawir) w połączeniu z rylpiwiryną

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania produktów leczniczych

do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”

4. 1) „Program wspierania leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2022”

2) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Zielonka”

3) „Program profilaktyki zdrowia niemowląt w gminie Kaliska na lata 2022-2028”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek

samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 57/2021 27 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Cosentyx (secukinumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy

plackowatej (ICD-10 L 40.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Emgality (galcanezumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD–10: G43)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Inrebic (fedratinibum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Analiza ekspresji genu lub kilku genów (w tym genów fuzyjnych) przy użyciu metody Real-time PCR (RQ-PCR) (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction) - ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym – WARUNKOWO

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / programy lekowe / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31