WAŻNE

Jest projekt rozporządzenia dot. Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2020, 09:49

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2020, 09:49

W związku z trwającym stanem epidemii, przedłużeniem sesji wiosennej 2020 r. Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych, a także przedłużeniem terminu na składanie wniosków do PES, który odbędzie się w sesji jesiennej 2020 r. może powstać konieczność wydłużenie czasu trwania sesji egzaminacyjnej PES.
Konieczne jest również wdrożenie przepisów art. 16c ust. 10 pkt 1-3 oraz art. 16ea ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które weszły w życie 8 sierpnia 2020 r.
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z braku możliwości nowelizacji przepisów dotychczasowych czasowo utrzymanych w mocy przez art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).
Przepisy projektowanego rozporządzenia co do zasady powielają dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie realizacji specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które były zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.).
Dodatkowe kwestie jakie wymagały uregulowania to:
1) wprowadzenie przepisu, który umożliwi ministrowi zdrowia wydłużenie czasu trwania sesji egzaminacyjnej PES w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PES;
2) ustalenie liczby punktów dodatkowych dla lekarzy ubiegających się o miejsca rezydenckie, przyznawanych za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 1 ustawy oraz uaktualnienie regulamin postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 9 do zmienianego rozporządzenia) i wzoru wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (załącznik nr 7 do zmienianego rozporządzenia);
3) wdrożenie zmian wprowadzonych w art. 16ea ustawy dotyczących możliwości ponownego ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim, które zostały wprowadzone art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291) poprzez odpowiednią zmianę regulaminu postępowania kwalifikacyjnego oraz wzoru wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.
Projekt: TU
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PES / Państwowy Egzamin Specjalizacyjny / koronawirus / rezydenci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31