Jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. realizacji recept

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2019, 09:53

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2019, 09:53

Projekt uwzględnia, wprowadzone przez prawodawcę zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności obejmujące:

  • uprawnienie nadane prezesowi NFZ do przeprowadzania kontroli realizacji umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach),
  • postępowania wyjaśniające (art. 61w ustawy o świadczeniach) - oraz w związku z tym stosowanie sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ww. umów w wyniku kontroli (art. 61s ustawy o świadczeniach) oraz poza kontrolą (art. 61x ustawy o świadczeniach).
  • zniesienie obowiązku stosowania przez przedsiębiorców pieczątek, zgodnie z założeniami dokumentu rządowego:

- dyrektor OW NFZ będzie prowadzić rejestr kar umownych nakładanych na apteki,

- stworzenie instrumentu umożliwiającego dyrektorom OW NFZ sprawne ewidencjonowanie kar umownych nakładanych na apteki, a w konsekwencji bieżące monitorowanie oraz nadzór nad prawidłowym nakładaniem kar i dochodzeniem wynikającym z nich należności.

Projekt będzie miał wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w zakresie w jakim zniesie obowiązek przedsiębiorców do zaopatrywania się i stosowania pieczątek.

Z kolei, wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie rodziny, osoby starsze i osoby niepełnosprawne.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / recepty / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30