Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Zasady współpracy lekarzy z firmami farmaceutycznymi (Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA)

Zasady współpracy lekarzy z firmami farmaceutycznymi (Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA)

Data wydarzenia: 8 listopada 2023 (18:00) - 8 listopada 2023 (20:00)

Adres: Naczelna Izba Lekarska

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia COBIK NIL

Kontakt do organizatora: [email protected]

Wykładowcy:

 • Ineza Pletty - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny), Wydziału „Finanse Przedsiębiorstw”. Ineza Pletty zdobywała swoje doświadczenie zawodowe pracując najpierw w bankowości, a następnie w przemyśle farmaceutycznym w obszarze Ethics&Compliance w Sanofi, Valeant, Baxter, Baxalta, Shire. Obecnie jest Dyrektorem Ethics&Compliance w Takeda w Polsce, będąc odpowiedzialną również za wybrane projekty i kraje Europy (SE), współtworząc, podwyższając i wdrażając najwyższe standardy etyki i compliance w obszarze współpracy firm farmaceutycznych i środowiska medycznego.
 • Marta Stęczniewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. prawnik in-house i Business Ethics Officer, wspierający podczas swojej drogi zawodowej branżę farmaceutyczną i logistyczną. Obecnie odpowiedzialna za obszar Etyki Biznesu w Ipsen (Polska, kraje BeNeLuxu, Ukraina), czyli współtworzenie globalnych i lokalnych procedur zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zapewnienie implementacji najwyższych standardów etycznych, w tym szkolenia i komunikacja, oraz monitoring aktywności, a także za aktywne zaangażowanie w działania Grupy Roboczej Etyki i Przejrzystości  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad współpracy przedstawicieli zawodów medycznych – lekarzy z firmami farmaceutycznymi wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA. Kodeks określa te zasady zgodnie z regulacjami prawnymi oraz najwyższymi standardami etycznym i stanowi element systemu europejskiego (Kodeksu EFPIA).

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady i praktyki warunkujące merytoryczną współpracę pomiędzy środowiskiem lekarskim a innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi wraz z wymianą doświadczeń w zakresie ram oraz zasad postępowania wspierającej rzeczywisty cel współpracy.

Program szkolenia:

 • Cel Kodeksu – idea samoregulacji i uzupełnienia regulacji prawnych, kodeks europejski
 • Zasady prowadzenie reklamy produktów leczniczych
 • Kontakty przedstawicieli firm farmaceutycznych z przedstawicielami środowiska medycznego
  • Współpraca z lekarzami
  • Spotkania / kongresy / wydarzenia naukowe
  • Edukacja medyczna, materiały informacyjne i edukacyjne
  • Darowizny i granty
  • Próbki produktów leczniczych
 • Transparentność współpracy

Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Wykładowcy: Ineza Pletty, Marta Stęczniewska

szkolenie on-line 

08.11.2023

godz. 18:00-20:00

Wydarzenia w tym miesiącu