Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
Medexpress.pl>Kalendarium wydarzeń> Obrazowanie 2D w stomatologii | Szkolenie online NIL

Obrazowanie 2D w stomatologii | Szkolenie online NIL

Data wydarzenia: 15 marca 2024 (09:00) - 15 marca 2024 (15:00)

Adres: online, Jana III Sobieskiego 110, online

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: Dr hab. n. med. Marta Dyszkiewicz Konwińska DDS, PhD - Absolwentka Wydziału lekarsko- dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej. Od 14 lat związana z Pracownią Radiologii Stomatologicznej UMP. Jest aktywnym zawodowo dentystą a jej zainteresowania naukowe zaowocowały pracą doktorską, a następnie cyklem habilitacyjnym na temat zdolności regeneracyjnych błony śluzowej jamy ustnej.

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

Program:

  1. Uzasadnienie badania z użyciem OPG, jego potencjał i dozymetria
  2. Zasady wykonania prawidłowego zdjęcia OPG. Jak uniknąć typowych błędów.                   
  3. Jak raportować zdjęcia OPG w odniesieniu do poszczególnych regionów obrazowania.    
  4. Przypadkowe znaleziska na zdjęciach OPG   
  5. Zdjęcie cefalometryczne   
  6. Zdjęcie celowane na stawy 
  7. Dyskusja i omówienie wybranych przypadków

Wydarzenia w tym miesiącu