Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
Medexpress.pl>Kalendarium wydarzeń> Zarządzanie sobą – trening efektywności osobistej | Szkolenie stacjonarne

Zarządzanie sobą – trening efektywności osobistej | Szkolenie stacjonarne

Data wydarzenia: 21 marca 2024 (09:00) - 21 marca 2024 (15:00)

Adres: Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej, Jana III Sobieskiego 110, Warszawa

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: dr n. ek. Joanna Anna Jończyk - związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, zarządzania zmianą i kryzysem. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia PUZ, Podlaska Regionalna Kasa Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku). Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku m.in. w zakresie prowadzenia kursów z bioetyki dla stażystów. Wykładowca na studiów podyplomowych i MBA. Współtwórca i uczestnik licznych polskich oraz międzynarodowych projektów i staży m.in. w szpitalach w Londynie, Paryżu, Tokio. Certyfikowany trener i coach w obszarze komunikacji, kompetencji przywódczych, planowania ścieżek rozwoju, zarządzania stresem i zarządzania zespołami. Licencjonowany konsultant w zakresie badania i treningu odporności psychicznej (MTQ Product Family). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Od VIII 2020 r. pełni funkcję członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Pasjonatka budowania pozytywnych relacji w organizacjach.

Program:

  1. Wprowadzenie do zarządzania sobą  (omówienie kluczowych pojęć odnoszących się do skuteczności osobistej w pracy, w tym  autodiagnoza w zakresie wartości, potrzeb i rozwoju.
  2. Samodzielne budowanie celów i priorytetów; konsekwentne dążenie do realizacji celów i umiejętność podejmowania właściwych decyzji.
  3. Rozpoznawanie swoich słabych i mocnych stron, poszukiwanie balansu pomiędzy słabymi i mocnymi stronami (koncepcje i modele).
  4. Współczesne wyzwania z perspektywy skuteczności i poczucia sprawstwa osobistego (budowanie pewności siebie, zaangażowania, umiejętności realizacji wyzwań i samokontroli )

Miejsce wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa

Wydarzenia w tym miesiącu