Dr Leszek Borkowski

Komunikat bezpieczeństwa dla pacjentów z rzutowo-ustępującą postacią stwardnienia rozsianego

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 29 listopada 2019, 08:39

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 29 listopada 2019, 08:39

Lemtrada / alemtuzumab /

EMA /609015/2019 zaleciła dla produktu leczniczego Lemtrada wprowadzenie ograniczeń do stosowania z powodu działań niepożądanych wpływających na serce, krążenie, procesy krwawienia, udary oraz zaburzenia układu immunologicznego / autoimmunologiczne zapalenie wątroby, hemofilia typu A, małopłytkowość samoistna, zaburzenia czynności tarczycy, nefropatie, limfohistiocytoza hemofagocytarna, zespół patologicznej aktywności immunologicznej charakteryzujący się gorączką powiększeniem wątroby i małopłytkowością.

Wymienione działania niepożądane występują rzadko, ale mają ciężki charakter działań niepożądanych w tym o przypadkach zakończonych zgonem.

Niektóre działania niepożądane mogą rozwinąć się po dniach lub miesiącach po podaniu leku.

Lemtrada jest lekiem wskazanym do leczenia dorosłych pacjentów z rzutowo-ustępującą postacią stwardnienia rozsianego, chorobą włókien nerwowych, gdy układ immunologiczny działa wadliwie i niszczy osłonki otaczające komórki nerwowe.

Rzutowo-ustępująca postać choroby oznacza, że pacjent ma nawroty choroby między okresami z małą liczbą objawów lub nie występują u niego objawy - okres remisji. Lek przeznaczony jest dla pacjentów aktywną chorobą. Podawany jest we wlewach dożylnych.

Substancją czynną zawartą w leku Lemtrada jest alemtuzumab, przeciwciało monoklonalne, które rozpoznaje i atakuje białko o nazwie CD52, znajdujące się w białych krwinkach należących do układu immunologicznego. Poprzez uszkodzenie białka

CD52 alemtuzumab powoduje zniszczenie i zmniejszenie odtwarzania białych krwinek, co pociąga za sobą zmniejszenie aktywności układu immunologicznego nakierowanego na uszkodzenie nerwów.

Pacjent oraz lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem zobowiązani są do szczególnej ostrożności i obserwacji objawów po podaniu leku Lemtrada.

Komentarz autora notatki:

Komunikaty bezpieczeństwa nie są przeciw nikomu.

Im lepiej rozumiemy jak niebezpieczną bronią do walki z chorobą stają się leki, tym lepiej i bezpieczniej dla pacjenta są one stosowane.

Każdy był lub będzie pacjentem i musi mieć poczucie bezpieczeństwa w trakcie farmakoterapii.

Każdy komunikat bezpieczeństwa jest darem nauki dla firmy farmaceutycznej.

Lek źle podany, źle zastosowany jest zagrożeniem dla firmy farmaceutycznej, bo niezasłużenie psuje jej reputacje.

Zawsze mówię, że leki to nie cukierki i posunięcia marketingowe zamykające dostęp do wiedzy o działaniach niepożądanych mogły być stosowane, ale wyłącznie w 19 wieku naszej ery.

Piszę te słowa jako wsparcie dla rozwagi sekcji PR i Marketingu gdziekolwiek są one na świecie.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SM / stwardnienie rozsiane / działania niepożądane / leszek borkowski / komunikat bezpieczeństwa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31