Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego - na żywo

Medexpress 2020-11-26 09:40

Premier Mateusz Morawiecki:

 • Od 9 miesięcy zmagamy się ze skutkami pandemii nie tylko w obszarze zdrowotnym, ale także gospodarczym. Nasze instrumenty walki z kryzysem przynoszą rezultaty. Mamy światełka w tunelu pod względem bezrobocia i aktywności ekonomicznej - to są dobre wskaźniki.
 • Państwo nie zostawiło pracowników i przedsiębiorców samych sobie. Polska w 2020 będzie miała prawdopodobnie największą nadwyżkę na rachunku bieżącym. To świadczy o zdolności Polski do odpowiedzi na trudne czasy.
 • Te sygnały nie zadziały się bez przyczyny, którą są nasze działania, które pozwoliły ocalić miejsca pracy, działania jak postojowe czy bezpośrednie dotacje dla mikro i małych firm. Będziemy te działania wspierające pracowników i przedsiębiorców kontynuować.
 • Ten kryzys jest głęboki - my analizujemy nasze instrumenty finansowe i chcemy ratować miejsca pracy, bo nie jesteśmy głusi na wołania o ratowanie gospodarki. Potrafiliśmy odpowiedzieć na kryzys i uratować miejsca pracy.
 • Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy jak szybko uda się nam wyjść z tego gospodarczego dołka. Chcę byśmy z ogromną odpowiedzialnością podeszli do epidemii - bo to jest sprzężenie zwrotne, bo jest ryzyko trzeciej fali jeśli nie będziemy odpowiedzialni.
 • Gospodarka i stan epidemii to dwa mechanizmy ze sobą powiązane, a przed nami trudne miesiące. Aktualne obostrzenia dotknęły konkretne branże, ale stosujemy instrumenty, dzięki którym Polska jest liderem wzrostu produkcji przemysłowej w UE we wrześniu 2020.
 • Dla branż najbardziej potrzebujących szykujemy wsparcie. Takie branże to: turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia. Jest tych branż, opierając się o PKD, około 40.
 • Tarcza Finansowa 2.0 to co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm. Za te firmy odpowiedzialność bierze państwo polskie. Ratujemy miejsca pracy. Całe branże mogłyby być zmiecione gdyby nie te rozwiązania w ramach Tarczy 2.0.
 • Tarcza Finansowa to będą takie rozwiązania jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, to postojowe, to świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.
 • Rok 2021 będzie rokiem przełomu gospodarczego. Musimy się szybko odbić po roku 2020. Udało nam się uratować branże w ramach naszych działań wiosennych, teraz wprowadzamy Tarczę Finansową 2.0., która pomoże kolejnym branżom.
 • Polska odpowiada na wyzwania gospodarcze. Staramy się z jednej strony minimalizować deficyt budżetowy, ale też uratować jak najwięcej miejsc pracy, dbając też o eksport oraz o inwestycje.
 • Dziś podstawowym pytaniem nie jest pytanie kiedy wyjdzie Polska i Europa z kryzysu. Dzisiaj podstawowe pytanie to jak Polska i Europa wyjdą z kryzysu poprzez wykorzystanie elementów struktury popytowej, przez inwestycje i promocję eksportu.
 • Innowacyjność Polaków ma najlepsze wyniki w czasach III RP, ale chcemy tego jeszcze więcej. Chcemy, by w przyszłości polscy pracownicy zarabiali jak najwięcej.
 • Dziś potrzebne jest ratowanie branż w najtrudniejszej sytuacji, a w 2021 wspieranie przedsiębiorców pod względem inwestycyjnym, gospodarczym i biznesowym, a także pracowników, by Tarcza Finansowa 2.0 okazała się jak najbardziej skutecznym mechanizmem.
 • Ta wojna z wirusem nie skończyła się jeszcze, ale państwo polskie może obiecać jedno - na pewno nie pozostawimy przedsiębiorców i pracowników samym sobie. Będziemy robić wszystko dla ratowania miejsc pracy i potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców.
PDF

Zobacz także