Kongres Zdrowia Publicznego z patronatem Ministerstwa Zdrowia

Co w programie?
2017-11-23 11:24

Kongres Zdrowia Publicznego to pierwsze prawdziwie międzyresortowe, systemowe wydarzenie, gromadzące w jednym czasie i w jednym miejscu najwyższych przedstawicieli wszystkich resortów odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce.
Kongres Zdrowia Publicznego to:
- platforma dialogu interesariuszy reprezentujących kluczowe resorty, grupy społeczne i siły polityczne
- podsumowanie stanu polityki zdrowotnej w najważniejszych resortach i obszarach życia społecznego
- wnioski w postaci rekomendacji dla urzędów państwowych, sił politycznych i organizacji społecznych
- projekcja planów i zagrożeń
- emocjonujące prezentacje i wystąpienia wybitnych ekspertów oraz postaci życia publicznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.

PROGRAM
09.30 Powitanie gości
09.35 Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia
09.45 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
09:50 dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia
10:00 ks. Adam Boniecki JAK BRONIĆ PRAWDY W DOBIE KRYZYSU AUTORYTETÓW?
Sesja Q&A
10.30 Panel STARTEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU – STAN REALIZACJI
Sesja Q&A
11.20 Panel SZCZEPIENIA OCHRONNE ZDOBYCZĄ CYWILIZACJI
Sesja Q&A
12.25 Panel CHOROBY PRZEWLEKŁE PROBLEMEM ZDROWIA PUBLICZNEGO
Sesja Q&A
13.35 Przerwa kawowo-lunchowa
14.15 Bronisław Wildstein POLITYKA ZDROWOTNA PAŃSTWA – ILE WOLNOŚCI, ILE OBOWIĄZKÓW?
14:45 Panel JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Sesja Q&A
15.55 Panel JAK KOMUNIKOWAĆ IDEE ZDROWIA PUBLICZNEGO W MEDIACH?
Sesja Q&A
17.00 Sesja podsumowująca
Przewodniczący: prof. Bolesław Samoliński, Mariusz Gujski

Organizatorami Kongresu są Instytut Ochrony Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

7 grudnia 2017 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Aula A

ul. Żwirki i Wigury 61, wejście od ul. Księcia Trojdena 3

PDF

Zobacz także