Który związek zawodowy stoi po stronie pracodawców, a nie pracowników?

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 27 lipca 2018, 15:57

Fot. Wikimedia Commons, Free share and mix, Mix: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 27 lipca 2018, 15:57

Pielęgniarki jednoczą się w wielu związkach. Oprócz najliczniejszego, OZZPiP, działają jeszcze inne centrale związkowe. Jednym z nich jest Związek Zawodowy „Solidarność”.

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Solidarność, nie zgadzając się na fakt podpisanego porozumienia dokonanego po kilkumiesięcznych negocjacjach pomiędzy NRPiP, OZZPiP a NFZ i Ministerstwem Zdrowia, wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Naszym zdaniem, jest to bardzo niebezpieczne. Związek Zawodowy „Solidarność” wyraźnie wzywa do buntu i do wyjścia na ulicę swoich członków, w tym również Pielęgniarek i Położnych.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, reprezentujące Pielęgniarki i Położne, pracujące w każdym zakątku Polski i świata, nie zgadza się, by Związek Zawodowy „Solidarność”, mający marginalną ilość członków, podejmował w imieniu wszystkich Pielęgniarek jakiekolwiek decyzje, które zaostrzają dialog, sprowadzając go do poziomu ulicy.

Przypominamy, Pani Maria Ochmann, w swojej wypowiedzi broni pracodawców, nie pracowników. Cytuję "[ …] porozumienie[ono] będzie uderzało bezpośrednio w pracodawców”.

Należy przypomnieć przede wszystkim że Porozumienie w sprawie tzw. „pakietu Szumowskiego” to nie podwyżka dla naszych zawodów. To przesunięcie środków.

My, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe głośno mówimy: nie zgadzamy się, by Związek Zawodowy „Solidarność” w tak nierozważny sposób decydował o ustaleniach finansowych wszystkich pielęgniarek skupionych w Samorządzie pielęgniarskim.

Uważamy, iż inne formy presji równie dotkliwe dla decydentów są lepszym rozwiązaniem, a protest uliczny, w naszym odczuciu, to sposób ostateczny.

My, Pielęgniarki i Położne, mamy nadzieję, że Z. Z. „Solidarność” wycofa się ze swoich kroków, a przynajmniej wcześniej skonfrontuje je z oczekiwaniami środowiska Pielęgniarek i Położnych.

Pamiętajmy, Związek Zawodowy ma bronić interesów pracownika, nie pracodawcy.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Źródła: http://www.medexpress.pl/solidarnosc-wzywamy-wszystkich-do-rozpoczecia-przygotowan-do-ogolnopolskiej-akcji-protestacyjnej/71143

http://www.medexpress.pl/jutro-przedstawimy-szczegoly-ws-protestu-zawodow-medycznych/71154

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / protest / OZZPiP / nipip / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / NSZZ Solidarność
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31