Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i diagności z nowymi możliwościami uzyskiwania tytułu specjalisty

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Medexpress 2019-05-29 17:02

Projektowana regulacja zakłada uchylenie art. 1 ust. 2 w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz.786), który stanowi, że ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Jednakże w trybie ww. ustawy można uzyskać tytuł specjalisty w pewnych dziedzinach np. psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, których inne grupy zawodowe np. lekarze nie mają w katalogu swoich specjalizacji.

Wprowadzenie tej zmiany w projektowanej regulacji umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie przepisów ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie mają wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia specjalizacji. Tak więc wprowadzenie proponowanej zmiany umożliwi uzyskanie tytułu specjalisty np. w dziedzinie zdrowia publicznego również farmaceutom, którzy nie mają w swoim katalogu dziedzin z zakresu farmacji, dziedziny - zdrowie publiczne lub diagnostom laboratoryjnym, u których dziedzina zdrowie publiczne, pomimo że występuje w wykazie dziedzin, nie została uruchomiona.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także