Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w sierpniu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2023 11:22

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w sierpniu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 sierpnia.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 31/2023 7 SIERPNIA 2023 ROKU

1. Darzalex (daratumumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.54. „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Orgovyx (Relugolixum) WARUNKOWO Wskazanie: zaawansowana postać hormonozależnego raka gruczołu krokowego Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Strensiq (asfotasum alfa) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie objawów kostnych w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3) Asfotazą alfa” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024- 2027”,

„Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”,

„Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”,

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Stalowej Woli w wieku 60+”,

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Kotla w latach 2023-2027”,

„Zdrowszy Kołobrzeg – rehabilitacja dla seniorów” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 32/2023 14 SIERPNIA 2023 ROKU

1. Adcetris (brentuximabum vedotinum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina (ICD-10: C81)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Kyprolis (carfilzomibum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Entresto (sacubitrilum + valsartanum) - WARUNKOWO Wskazanie: u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową 2 Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Forsteo (teriparatidum) Wskazanie: niedoczynność przytarczyc Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

5. „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sławno w zakresie rehabilitacji leczniczej na lata 2023-2027”, „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Sandomierz”, „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat uczęszczających do szkół na terenie gminy Pawłowice na lata 2023-2027” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 33/2023 21 SIERPNIA 2023 ROKU

1. Tysabri (natalizumab) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Rxulti (brexpiprazolum) - WARUNKOWO Wskazanie: w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. „Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców gminy Święciechowa na lata 2023-2027”, „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024- 2026”, „Poprawa jakości zdrowia oraz komfortu życia mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego na lata 2024- 2025”. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 34/2023 28 SIERPNIA 2023 ROKU

1. Przygotowanie opinii w kwestii zasadności modyfikacji warunków realizacji świadczeń gwarantowanych na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie: 1) rozszerzenia populacji na osoby dorosłe – powyżej 26 r.ż. w zakresie świadczenia: „Leczenie cukrzycy insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej” (obecnie finansowane w cukrzycy typu 1 do 26 r.ż.), 2) wprowadzenia porady obejmującej kwalifikację pacjenta do wdrożenia Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) lub jego kontynuacji, w tym założenie sensora i inicjalizację systemu – u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 3 leczonych za pomocą pompy insulinowej WARUNKOWO 3 Wskazanie: cukrzyca insulinozależna, cukrzyca typu 1 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

2. Lamzede (velmanase alfa) Wskazanie: alfa-mannozydoza u pacjenta kontynuującego leczenie, w którym odniósł korzyść Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

Źródło: AOTMiT

Zobacz także