Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości we wrześniu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 sierpnia 2022 10:42

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości we wrześniu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 30 września.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 35/2022 5 WRZEŚNIA 2022 ROKU

1. Ocaliva (acidum obeticholicum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych (ICD-10: K74.3)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Vivitrol (naltrexone for extended-release injectable suspension) - WARUNKOWO Wskazania:zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10), w tym zespół uzależnienia Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

3. Tript-OH (oxitriptan) Wskazania: atypowa postać fenyloketonurii Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

4. 1) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022-2026”

2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego”

3) „Program polityki zdrowotnej profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci z Gminy Kielce” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

5. Arsenicum trioxidum Wskazania: C92.4 ostra białaczka promielocytowa w przypadku: pacjentów poniżej 18 roku życia zrozpoznaniem ostrej białaczki promielocytowej charakteryzującej się translokacją t(15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 36/2022 12 WRZEŚNIA 2022 ROKU

1. Operacja stożka rogówki metodą cross-linking Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

2. Ponvory (ponesimodum) Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.29. „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Kerendia (finerenonum) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie chorych na przewlekłą chorobę nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) powiązaną z cukrzycą typu 2. u dorosłych leczonych insuliną Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Trepulmix (treprostinilum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.74. „Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Chlorambucilum Wskazania: amyloidoza Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

6. Mycophenolas mofetil Wskazanie: choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

7. Sirolimusum Wskazanie: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 37/2022 19 WRZEŚNIA 2022 ROKU

1. 1) „Program edukacyjno-zdrowotny pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2022-2024” (gm. Kwidzyn)

2) „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

2. Spironolactonum Wskazanie: pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

3. Bisoprololum Wskazanie: tachyarytmie nadkomorowe – u pacjentów powyżej 6 r.ż. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

4. Amoxicillinum Wskazanie:zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

5. Amoxicillinum + acidum clavulanicum Wskazanie:zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

6. Sulfamethoxazolum + trimethoprimum Wskazanie:zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

7. Diclofenacum Wskazanie: ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

8. Tacrolimusum Wskazania: idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 38/2022 26 WRZEŚNIA 2022 ROKU

1. Profilaktyka chorób tarczycy Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

2. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

3. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego.

Źródło: AOTMiT

Zobacz także