Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o depresji, niepłodności i koronawirusie

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 lipca 2023 08:15

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o depresji, niepłodności i koronawirusie - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 10 lipca kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii dla zmiany warunków wymaganych dla pracowni elektrofizjologii w ramach świadczenia „Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. Oramorph (morphini sulfas) we wskazaniu: leczenie pacjentów na nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia.
  2. Paxlovid (nirmatrelvirum; itonavirum) we wskazaniu: leczenie choroby wywołanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19) (potwierdzonej zarejestrowanym testem PCR lub antygenowym) u objawowych (rozpoczęcie leczenia w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów) pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii (wynikającej z przebiegu COVID-19), i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19, definiowane jako:
  3. obecność przynajmniej 3 czynników ryzyka spośród następujących:wiek ≥ 65 lat;otyłość (BMI ≥ 35 kg/m2);przewlekła choroba płuc (w przypadku astmy wymóg stosowania codziennej terapii);choroby sercowo-naczyniowe: zawał serca, udar, przemijający epizod niedokrwienny (TIA), niewydolność serca, dławica piersiowa, kardiomiopatia, stan po: pomostowaniu aortalno-wieńcowym, przezskórnej interwencji wieńcowej, endarterektomii tętnicy szyjnej, pomostowaniu aorty; cukrzyca; przewlekła choroba nerek; lub
  4. rozpoznanie niedoboru odporności lub przewlekłe stosowanie immunosupresantów: kortykosteroidów systemowych w dawce równoważnej ≥ 20 mg prednizonu dziennie przez co najmniej 14 następujących po sobie dni w okresie ostatnich 30 dni; leków biologicznych, leków immunomodulujących lub przeciwnowotworowych w okresie ostatnich 90 dni; lub
  5. aktywny nowotwór złośliwy.
  6. Ryeqo (relugolixum; estradiolum; norethisterone acetate) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”,
  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także