Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

BCC: Zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 16 lipca 2014 12:14

BCC: Zawód technika farmaceutycznego  powinien pozostać - Obrazek nagłówka
Dlaczego zdaniem pracodawców zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać?
[caption id="attachment_40094" align="alignnone" width="269"]BCC BCC[/caption]

Dlaczego zdaniem pracodawców zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać?

Zdaniem BCC arbitralne pozbawienie dostępu do zawodu technika farmaceutycznego pozostaje w sprzeczności z prowadzoną konsekwentnie przez rząd polityką deregulacji zawodów.

Zdaniem Zenona Wasilewskiego, eksperta ds. prawa medycznego, słabością tego projektu jest brak, w treści uzasadnienia, jasno sformułowanego celu tej regulacji. Brakuje też propozycji rozwiązań alternatywnych dotyczących kształcenia i dokształcania techników farmaceutycznych na wyższym poziomie uniwersyteckim. Zdaniem przedsiębiorców, firm członkowskich BCC z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, taka regulacja powinna być poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną analizą rynku pracy i oceną skutków ekonomicznych dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej oraz żywności i żywienia.  

Z dostępnych raportów MPiPS nie wynika, że technik farmaceutyczny jest zawodem „nadwyżkowym”. Wnioskodawcy nie uwzględniają faktu, że technicy farmaceutyczni pracują nie tylko w ogólnodostępnych aptekach, ale także w aptekach szpitalnych i innych podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne, w punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz związanym z żywieniem i żywnością (suplementy diety), a także kosmetycznym.  

W aktualnym stanie prawnym Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia muszą przede wszystkim kontrolować poziom nauczania w już istniejących szkołach pomaturalnych. Konieczne zdaniem pracodawców jest zwiększenie wymogów wobec kadry nauczającej tego zawodu poprzez m.in. zapewnienie udziału nauczycieli akademickich z uniwersytetów medycznych; konsekwentne przestrzeganie obowiązujących przepisów kształcenia prowadzonego wyłącznie w formie stacjonarnej; poprawę wyposażenia laboratoriów szkolnych: podniesienie poziomu praktyk i staży zawodowych w aptekach ogólnodostępnych.  

Pracodawcy postulują wykreślenie z projektu rozporządzenia zapisu: „Na rok szkolny 2016/2017 nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie technik farmaceutyczny”. Ich zdaniem utrzymanie tego zapisu niekorzystnie wpłynie przede wszystkim na rynek pracy, konkurencyjność i rozwój regionalny. Pozbawi pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych. Doprowadzi do likwidacji wielu szkół pomaturalnych i centrów zawodowego kształcenia ustawicznego. Przyniesie wymierne straty ekonomiczne dla przedsiębiorców. Taki krok stanowi również zagrożenie monopolizacją rynku usług farmaceutycznych przez magistrów farmacji, reprezentowanych przez samorząd zawodowy aptekarzy. Zdaniem BCC istnieje niebezpieczeństwo dalszego pogłębiania się trendu dominacji korporacji zawodowej aptekarzy kosztem pozostałych uczestników rynku farmaceutycznego.

Źródło: BCC

Czytaj także: Po likwidacji zawodu technika farmaceutycznego część aptek zbankrutuje

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.