Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Innowacyjna metoda leczenia rogówki wkrótce "na NFZ"

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 25 lipca 2023 12:17

Innowacyjna metoda leczenia rogówki wkrótce "na NFZ" - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Celem projektowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z rozpoznaniem stożka rogówki.

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego świadczenia gwarantowanego operacja stożka rogówki metodą cross-linking, zostało oparte o rekomendację nr 88/2022 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2022 r. Procedowana zmiana ma na celu zapewnienie dostępności do przedmiotowego świadczenia.

W uzasadnieniu rekomendacji Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji podkreśla, że wyniki badań naukowych wskazują na skuteczność interwencji w spowalnianiu tempa progresji choroby. W przeglądzie systematycznym RCT (PS) Kobashi 2017 interwencja CXL w porównaniu z brakiem leczenia w ramieniu kontrolnym wykazała istotnie statystycznie lepsze wyniki dla najlepszej ostrości wzroku z korekcją okularową. Po 12 miesiącach obserwacji średnia różnica wartości skorygowanej ostrości wzroku dla CXL vs komparator wyniosła -0,09 logMAR. Wyniki dla tego punktu końcowego uzyskane w zidentyfikowanych RCT są zbieżne z wnioskami PS Kobashi 2017. Surogatowym punktem końcowym, bezpośrednio powiązanym z CXL jest pomiar krzywizny rogówki (Kmax). W badaniach omówionych w PS Kobashi 2017 wykazano dla Kmax przewagę dla CXL względem braku leczenia. Wyniki prezentowane w każdym z pozostałych włączonych do analizy RCT także wskazują na korzyści dla pacjenta.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także