Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Samorząd lekarski o programach lekowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 stycznia 2022 08:49

Samorząd lekarski o programach lekowych - Obrazek nagłówka
nil

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe zgłasza następujące uwagi do projektu zarządzenia.

Wskazane w załączniku nr 3 do projektu wymagania wobec świadczeniodawców realizujących programy lekowe mogą doprowadzić do wyeliminowania mniejszych ośrodków co, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 i przekształcania dużych szpitali w placówki tymczasowe, będzie skutkowało zaburzeniem dostępności leczenia w ramach programów lekowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcanie dużych jednostek w szpitale tymczasowe w praktyce minimalizuje dostępność świadczeń standardowych. W związku z tym w ocenie Prezydium NRL wprowadzanie zmian legislacyjnych prowadzących do skoncentrowania programów lekowych tylko wokół ośrodków – które w praktyce charakteryzują się obecnie bardzo ograniczoną dostępnością dla pacjentów – istotnie zagraża funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Rozwiązaniem, które po części mogłoby realizować założenia Projektodawcy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do świadczeń dla pacjentów, jest podzielenie katalogu programów na 2 części - programy, które faktycznie zawierają rzadkie choroby lub wymagające trudno dostępnej diagnostyki (np. choroby rzadkie, genetyczne, porfirie, zaawansowane postacie nowotworów) i inne, które takowych nie wymagają np. choroba Leśniowskiego-Crohna, WZJG czy łuszczyca, nowotwory skóry, ZZSK, SM czy mukowiscydoza. W sytuacji zastosowania takiego rozwiązania diagnostyka i leczenie bardziej powszechnych schorzeń mogłyby być realizowane przez mniejsze ośrodki, ale za to bardziej dostępne dla pacjentów, natomiast choroby rzadkie byłyby przypisane dużym ośrodkom.

Jednocześnie zdaniem Prezydium NRL zaproponowane przez Projektodawcę ryczałty za diagnostykę w programach lekowych zaniżają wycenę wielu procedur, kwoty ryczałtów w niektórych pozycjach nie pokrywają nawet częściowych kosztów niezbędnych do wykonania pełnej diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Takie postępowanie, w połączeniu z ograniczeniem dostępności świadczeń, może uniemożliwić pacjentom podjęcie leczenia.

Źródło: NIL