Marcowa lista refundacyjna: pacjenci dziękują, ale i zadają pytania

Medexpress

Opublikowano 01 marca 2022, 09:56

Medexpress

Opublikowano 01 marca 2022, 09:56

Marcowa lista refundacyjna to powód do zadowolenia dla pacjentów hematoonkologicznych. Nowotwory układu krwiotwórczego są chorobami rzadkimi, a farmakoterapia jest podstawową metodą ich leczenia. Cieszy fakt, że w hematoonkologii liczba refundacji w ostatnich latach znacznie wzrosła. Marcowa lista refundacyjna to spełnienie wieloletnich oczekiwań chorych na szpiczaka plazmocytowego, którzy od marca będą mieli dostęp do leczenia: doustnym lenalidomidem w 1. linii w obu skojarzeniach – z deksametazonem (Rd) oraz z bortezomibem i deksametazonem (RVd), a także doustnym pomalidomid w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) w 2. i 4. linii leczenia. Na marcowej liście znalazł się również daratumumab w podaniu podskórnym, uniezależniając tym samym pacjentów od konieczności wielogodzinnych wlewów i hospitalizacji. Jak podkreślają klinicyści wprowadzenie tych czterech leków daje klinicystom zwiększą możliwość indywidualizacji leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim, który jest choroba bardzo zróżnicowaną.

Nastąpiła też istotna zmiana w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego - rozszerzenie limitu wiekowego z 18 lat i powyżej na 12 lat i powyżej - w leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu.

Na marcowej liście także wskazanie Kadcyli (trastuzumab emtanzyna) rozszerzone zostało o leczenie pooperacyjne chorych na wczesnego HER2-dodatniego raka piersi z chorobą resztkową, którzy od 1 marca 2022 roku mają dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego z intencją całkowitego wyleczenia.

CO Z PACJENTAMI WYKLUCZONYMI Z PROGRAMU B.56?

Dla pacjentów z rakiem prostaty, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty udostępnione będą aż trzy nowoczesne terapie – apalutamid, darolutamid oraz enzalutamid. Jednak klinicyści, a także rozliczający programy lekowe w placówkach koderzy medyczni, dostrzegają zawężenie dostępu do leczenia i zadają pytania o dostępność tych leków w ramach RDTL dla pacjentów, których nowy program wyklucza. Pytają też o to Ministerstwo Zdrowia zaniepokojeni pacjenci.

Od marca pojawi się bowiem problem chorych z rakiem gruczołu krokowego, którzy będą musieli zostać wyłączeni z leczenia w programie lekowym tylko z powodu progresji PSA (trzy kolejne wzrosty PSA, oznaczone w co najmniej tygodniowych odstępach, z udowodnionymi wzrostami o co najmniej 50% wobec wartości wyjściowej, przy nominalnej wartości stężenia PSA >2ng/ml). Taka pseudo-progresja może wystąpić, ale nie będzie ona widoczna w badaniach obrazowych, których wynik powinien być wyłącznym kryterium wykluczenia (wystąpienie progresji choroby ustalone na podstawie klasyfikacji RECIST).

Dlatego pacjenci zwracają się pytaniami:

• czy taki był zamysł MZ, tj. pacjent ma zostać wyłączony z programu lekowego, mimo braku progresji w badaniu obrazowym?

• jeżeli tak, to czy możliwe jest kontynuowanie tej terapii w ramach RDTL?

PODSUMOWANIE

To ważne, żeby pozytywne zmiany w dostępie do innowacyjnych terapii, jakie następują w ostatnim czasie, były dostępne dla wszystkich pacjentów bez względu na miejsce ich zamieszkania, żeby docierała do nich informacja i wiedza o nowych lekach, stąd ogromna rola lokalnych organizacji, działających u podstaw sytemu ochrony zdrowia. To one pierwsze dostrzegają i mierzą się z potrzebami i problemami pacjentów, ale ich głos nie zawsze jest słyszany, a praca dostrzegana, dlatego dziękując za marcową listę pytamy o pacjentów z niej wykluczonych. – podkreśla Aleksandra Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS.

Stowarzyszenie na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS

Stowarzyszenie HEMATOONKOLOGICZNI

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na przewlekłą białaczkę szpikową SPBS

Fundacja Onkologiczna NADZIEJA

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Źródło: Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS / onkologia / refundacja / lista refundacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30