Minister zdrowia nie wyklucza podwyżki płacy minimalnej lekarzy specjalistów. Podał możliwe daty

Medexpress

Opublikowano 23 grudnia 2021, 08:10

ozzl
Medexpress

Opublikowano 23 grudnia 2021, 08:10

Tematem spotkania były 3 sprawy:

  • wysokość tzw. współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów,
  • zasady przyznawania dodatków covidowych,
  • problem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.

Ad. 1: Przedstawiciele OZZL powtórzyli stanowisko związku, że wysokość współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów określona w ustawie o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych jest nie do przyjęcia. Współczynnik ten – określający relację między minimalną pensją zasadniczą lekarza specjalisty a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły – wynosi obecnie 1,31 i jest planowany od lipca 2022 w wysokości 1,45. Dla lekarzy specjalistów, którzy takie minimalne wynagrodzenie otrzymują (jest ich ok. 20 tys. i są to głównie lekarze zatrudnieni w szpitalach) oznacza to czwarty rok z rzędu OBNIŻENIE relacji ich wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W roku 2018, w wyniku tzw. podwyżki Szumowskiego lekarze ci (zatrudnieni w szpitalu) otrzymali podwyżkę do kwoty 6750 PLN, czyli 1,58 przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły (2017). OZZL powtórzył (przedstawianą wcześniej) kompromisową propozycję, aby w/w współczynnik dla lekarzy specjalistów wyniósł 1,7 od lipca 2022. Minister odrzucił ten kompromis. Zadeklarował jednak, że nie jest wykluczone wprowadzenie wskaźnika 1,7 od lipca 2023 roku, a od lipca 2022 roku 1,5 (zamiast 1,45). Jakkolwiek są to propozycje dalekie od oczekiwań OZZL, to jednak ich realizacja oznaczałaby (symboliczny) gest dobrej woli wobec lekarzy, którzy dotychczas traktowani byli przez ministra w tej sprawie w sposób wyraźnie dyskryminujący.

Ad.2: Przedstawiciele OZZL zwrócili uwagę, że nowe zasady przyznawania dodatków covidowych nierówno traktują lekarzy (i innych pracowników), którzy mają kontakt w swojej pracy z chorymi na Covid – 19. Jedni z nich otrzymują dodatki, inni nie otrzymują. Minister stwierdził jednak, że zasady te nie ulegną zmianie i zadeklarował jedynie gotowość udzielania przez ministerstwo odpowiedzi na wszelkie wątpliwości interpretacyjnego dotyczące tych zasad.

Ad. 3: Przedstawiciele OZZL przypomnieli o tym, że 77 lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu złożyło wypowiedzenia z pracy, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, co spowoduje, że kilka oddziałów szpitala przestanie funkcjonować. W ocenie OZZL konieczna jest interwencja ministra i prezesa NFZ, w tym zwłaszcza poprawienie wyceny świadczeń udzielanych przez szpital, bo przez zbyt niską wyceną szpital znajduje się w złej sytuacji finansowej, a dyrektor – jak twierdzi - jest zmuszony do oszczędzania na zatrudnieniu personelu medycznego i ich płacach. Niskie płace lekarzy specjalistów – na poziomie płac minimalnych, gwarantowanych ustawowo - powodują, że istnieje niedobór lekarzy, a ci którzy są tam zatrudnieni chcą zrezygnować z pracy. W ocenie ministra zdrowia i prezesa NFZ sytuacja finansowa USD w Prokocimiu jest dobra i tylko od dyrektora szpitala zależy, czy porozumie się z lekarzami.

Źródło: OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZL / zarobki lekarzy / lekarze specjaliści / podwyżki dla lekarzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30