MZ powoła Radę Organizacji Pacjentów

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2022, 08:37

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2022, 08:37

Do zadań Rady należy:

1) koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem;

2) omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów;

3) przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi;

4) zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym;

5) koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych;

6) współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Narodowym Funduszu Zdrowia.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 członków, powołanych na okres 5 lat przez ministra, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pacjentów, które:

1) działają w obszarze ochrony zdrowia;

2) posiadają ogólnopolski zasięg oddziaływania;

3) są zarejestrowane od co najmniej 5 lat;

4) złożą kopie dokumentów statutowych albo innych dokumentów potwierdzających, że działają zgodnie z przepisami prawa;

5) złożą pisemne oświadczenie, że w swoich działaniach kierują się wartościami określonymi w Karcie Zasad Dobrego Zarządzania Organizacji Pacjentów, zwanej dalej „Kartą”.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pacjenci / Rada Organizacji Pacjentów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31