MZ rozszerza pilotaż sieci kardiologicznej

Medexpress

Opublikowano 09 wrzesnia 2022, 11:03

Medexpress

Opublikowano 09 wrzesnia 2022, 11:03

Obecnie realizacja programu pilotażowego, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej, realizowana jest w województwie mazowieckim. Dotychczas wypracowano procedury i standardy prowadzenia pacjenta w województwie mazowieckim, dlatego też istnieje potrzeba zweryfikowania tych rozwiązań również w innych województwach niż województwo mazowieckie.
W celu weryfikacji czy wypracowany model organizacyjny sprawdzi się w innych województwach niż województwo mazowieckie, rozszerza się obszar realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego, w oparciu o wypracowane wytyczne, o województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. P

lanowanymi narzędziami weryfikacyjnymi osiągnięcia celu są wskazane w rozporządzeniu wskaźniki i mierniki oceny programu pilotażowego, a oczekiwanym efektem będzie wypracowanie skutecznego modelu opieki nad świadczeniobiorcami u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych w ramach sieci kardiologicznej. Jednocześnie w celu zwiększenia oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów rozszerzono katalog pomiotów, mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o: poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych oraz zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kardiologia / pilotaż / sieć kardiologiczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30