MZ: zarządzenie ws. powołania Zespołu do oceny i reorganizacji Instytutu Kardiologii w Warszawie

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia z dnia 9 września odnośnie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego
Medexpress 2019-09-10 16:12

W skład roboczego Zespołu do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego wchodzą:

  • przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • zastępca przewodniczącego zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
  • członkowie:

- dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

- dr hab. n. med. Cezary Kępka – zastępca dyrektora do spraw Nauki Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

- Tomasz Berdyga – zastępca dyrektora do spraw Ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Zadania Zespołu:

  • dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadanie Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego,
  • opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii zawierającej w szczególności ocenę potrzeby:

- reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego polegającej na zmianie nazwy Instytutu oraz propozycję warunków tej reorganizacji,
- nadania Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

Obowiązki przewodniczącego Zespołu:

  • zwoływanie posiedzeń Zespołu,
  • prowadzenie posiedzeń Zespołu,
  • planowanie i organizowanie pracy Zespołu,
  • w razie potrzeby – informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

Źródło: Dz. U.

PDF

Zobacz także