DOBRE PRAKTYKI W SZCZEPIENIACH

Najprostsze dla pacjenta, najtrudniejsze dla producenta

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2022, 10:00

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2022, 10:00

Dzięki zastosowaniu szczepionek skojarzonych możliwe jest zapewnienie jednym wstrzyknięciem ochrony przeciw wielu chorobom. Zmniejszenie liczby iniekcji pozwala na mniejszą liczbę wizyt w placówkach medycznych oraz zwiększa profil bezpieczeństwa programów szczepień, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że znaczący odsetek zdarzeń niepożądanych po szczepieniu wynika z samego aktu wstrzyknięcia.

Dostępność skojarzonych szczepionek jest zatem ważnym narzędziem w uzyskaniu bezpiecznej i skutecznej ochrony przed wieloma patogenami, tym samym ułatwiając możliwość wprowadzenia potencjalnie nowego szczepienia do mniej „zatłoczonego” w ten sposób kalendarza szczepień.

Opracowanie szczepionek sześcioskładnikowych jest procesem czasochłonnym oraz złożonym. Każdy z antygenów szczepionki produkowany jest oddzielnie. Na każdym etapie cyklu produkcji szczepionki odbywają się kontrole jakości, tak aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo. Pierwsza faza cyklu rozwojowego szczepionki trwa średnio 12 lat i obejmuje badania przedkliniczne i kliniczne, procedury administracyjne wymagane przez organy regulacyjne oraz dostarczenie pierwszej partii szczepionki. Na tym etapie ustalana jest formulacja szczepionki, jej ostateczny skład oraz rozwój odpowiednich systemów produkcji.

Drugi etap trwa nie więcej niż 36 miesięcy i polega na wytworzeniu sześcioskładnikowych szczepionek. Do 70% czasu produkcji zajmuje kontrola jakości, pozostały czas to wytworzenie antygenów, nośników i adiuwantów oraz ich połączenie w sześcioskładnikową szczepionkę. Wytwarzana w ten sposób szczepionka jest zgodna z najwyższymi standardami przemysłu farmaceutycznego, skuteczna oraz bezpieczna.

Podczas długiego cyklu opracowywania szczepionki możliwe jest to, że jakaś partia szczepionki nie przejdzie testów kontroli jakości. Może się tak stać w wyniku niewystarczającego stężenia antygenów szczepionkowych lub niestabilnej formulacji. W takim przypadku szczepionka sześcioskładnikowa nie jest dopuszczona na rynek i nie może zostać użyta, nawet jeśli kontroli jakości nie przeszedł tylko jeden z antygenów wieloskładnikowej szczepionki. Wówczas przywrócenie standardów produkcji może trwać nawet dwa lata, a konsekwencją są braki dostaw szczepionki na rynek. Producenci szczepionek starają się radzić sobie z tymi wyzwaniami, jednak w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności produktu oraz biorąc pod uwagę ramy czasowe poszczególnych etapów produkcji, należałoby znać zapotrzebowanie na poszczególne szczepionki z trzyletnim wyprzedzeniem.

Szczepionki skojarzone stanowią cenną innowację technologiczną w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz w ochronie zdrowia publicznego. W celu zwiększenia zaufania rodziców i pracowników służby zdrowia do programów szczepień ochronnych oraz korzystania z benefitów, jakie niosą ze sobą szczepienia, konieczne jest zwiększenie edukacji na temat szczepionek innowacyjnych.

Podsumowanie korzyści:

  • zastosowanie szczepionek sześcioskładnikowych zmniejsza liczbę wstrzyknięć u dziecka, a tym samym częstotliwość poszczepiennych reakcji miejscowych oraz płaczu. Mniejsza jest także liczba wizyt niezbędna do wykonania wszystkich szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień;
  • badania kliniczne wykazały, że zarejestrowane szczepionki sześciowalentne mają wysoki profil immunogenności i bezpieczeństwa;
  • szczepionki sześcioskładnikowe mogą być podawane jednocześnie podczas tej samej wizyty szczepiennej wraz ze szczepionkami przeciwko pneumokokom i rotawirusom, zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochronnych;
  • wszystkie sześcioskładnikowe szczepionki są wysoce skuteczne w zapobieganiu krztuścowi, jak wykazano w powiązanych programach nadzoru; szczepienie matki podczas ciąży jest najskuteczniejszą interwencją w zapobieganiu chorobie w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia;
  • pomiędzy dostępnymi szczepionkami nie ma różnic w uzyskiwanych poziomach immunogenności dla poszczególnych antygenów;
  • szczepionka sześcioskładnikowa w ampułkostrzykawce zmniejsza ryzyko ewentualnych błędów oraz skraca czas przygotowania i podania szczepionki.

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42426882

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepionki / profilaktyka / szczepionki skojarzone
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31