NIPiP:

Należy zdiagnozować sytuację w Domach Pomocy Społecznej

Medexpress

Opublikowano 19 lutego 2021, 08:30

NIPiP
Medexpress

Opublikowano 19 lutego 2021, 08:30

W dniu 17.02.21r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP, w składzie prezes Zofii Małas, wiceprezes Marioli Łodzińskiej, sekretarz Joanny Walewander z przedstawicielami ministerstwa – sekretarzem stanu Stanisławem Szwedem oraz dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyną Pawlak.

Spotkanie poświęcone było sytuacji warunków pracy i płacy pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, zwłaszcza w czasie trwania epidemii.

Strony zgodziły się, że należy zdiagnozować obecną sytuację, jaka występuje w Domach Pomocy Społecznej. Ustalenie stanu faktycznego będzie podstawą do podjęcia kolejnych działań.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nipip
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31