NIPiP: Należy zdiagnozować sytuację w Domach Pomocy Społecznej

NIPiP
Medexpress 2021-02-19 08:30

W dniu 17.02.21r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP, w składzie prezes Zofii Małas, wiceprezes Marioli Łodzińskiej, sekretarz Joanny Walewander z przedstawicielami ministerstwa – sekretarzem stanu Stanisławem Szwedem oraz dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Justyną Pawlak.

Spotkanie poświęcone było sytuacji warunków pracy i płacy pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, zwłaszcza w czasie trwania epidemii.

Strony zgodziły się, że należy zdiagnozować obecną sytuację, jaka występuje w Domach Pomocy Społecznej. Ustalenie stanu faktycznego będzie podstawą do podjęcia kolejnych działań.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także