Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Nauka w Polsce: przyszłość instytutów badawczych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 5 czerwca 2023 11:15

Nauka w Polsce: przyszłość instytutów badawczych - Obrazek nagłówka

„DEKALOG – przyszłości instytutów badawczych w Polsce”

Instytuty badawcze to nie historia, lecz przede wszystkim przyszłość – mówił podczas obchodów 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych jej przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. Z tej perspektywy podkreślał on znaczenie instytutów jako jednej z sił napędowych rozwoju nauki w Polsce.

Po roku od rozpoczęcia obecnej kadencji RGIB reprezentanci instytutów wchodzących w jej skład z różnych jednostek organizacyjnych przygotowali, w trosce o przyszłość nauki w Polsce i polskich badaczy, dokument pod tytułem „Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce”.

Po raz pierwszy zostanie on przedstawiony podczas odbywającego się w dniach 3-5 czerwca Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” (nauka-dla-spoleczenstwa.pl).

Dokument ten ma wspomagać dalszy rozwój nauki w Polsce, przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności naszego kraju w zakresie badań naukowych na arenie międzynarodowej oraz kłaść nacisk na odpowiednie wykorzystanie potencjału badawczego dla dobra społeczeństwa. Stanowi on rezultat szeroko zakrojonych konsultacji i analiz, opartych na wiedzy oraz doświadczeniu zarówno przedstawicieli instytutów badawczych, jak i innych jednostek naukowych.

Przyszłość instytutów badawczych w Polsce

DEKALOG

  1. Niezbędna jest współpraca jednostek z różnych obszarów nauki w celu zwiększenia konkurencyjności Polski w badaniach na arenie międzynarodowej.
  2. Instytuty badawcze stanowią znaczącą część potencjału naukowego w Polsce.
  3. O efektywności naukowca w Europie, w tym też w Polsce, decyduje jego wiedza i nowoczesna baza pozwalająca konkurować na otwartym międzynarodowym rynku badań i wdrożeń. Taką bazą dysponują instytuty badawcze.
  4. Procedury przy ubieganiu się o środki krajowe nie mogą być bardziej skomplikowane i zbiurokratyzowane niż w przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.
  5. Polskie społeczeństwo oczekuje na przełomowe innowacje. Nie można być ich twórcą, wzorując się tylko na istniejących rozwiązaniach.
  6. Wyzwaniem dla nauki jest stała modernizacja i racjonalne wykorzystanie obecnego potencjału badawczego dla społeczeństwa.
  7. Obowiązkiem naszego środowiska jest uświadamianie i podkreślanie znaczenia wpływu nauki na rozwój społeczeństwa!
  8. Świat nauki promuje działania zgodne z koncepcją One Health (jedno zdrowie), przyjętą na ostatnim Kongresie „Zdrowie Polaków”, według której środowisko przyrodnicze człowieka, razem ze światem roślinnym i zwierzęcym, oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym.
  9. Perspektywą nauki są przyszłe pokolenia Polek i Polaków.
  10. Wzrost nakładów na naukę jest wyzwaniem, by nie dopuścić do wyrwy pokoleniowej i nie utracić istniejącej infrastruktury badawczej.

„Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce” stanowi ważny krok w kierunku tworzenia i wzmacniania dynamicznego oraz innowacyjnego środowiska badawczego, które przyczyni się do stałego rozwoju nauki i społeczeństwa.

Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli wybieranych co trzy lata w demokratycznych wyborach. Grupy instytutów wchodzące w skład RGIB: • instytuty techniczne, • instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, • instytuty przyrodnicze i rolnicze, • instytuty medyczne, • instytuty humanistyczne.

Więcej informacji: www.rgib.org.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także