Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

W SUM powstaje pierwszy w skali w kraju: “Atlas Porodu 3D”

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 16 kwietnia 2024 10:39

W SUM powstaje pierwszy w skali w kraju: “Atlas Porodu 3D” - Obrazek nagłówka
Wykorzystanie zaawansowanej technologii trójwymiarowej oraz zaawansowanej animacji do szczegółowego odtworzenia anatomii miednicy oraz przedstawienia procesów porodowych stanowi pionierskie podejście – wyjaśnia Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Właśnie dzięki temu narzędziu użytkownicy będą mogli niemal wejść w akt rodzenia, co jest znaczącym krokiem naprzód w edukacji położniczej. Niespotykane w tradycyjnych podręcznikach, płynne i interaktywne przedstawienie porodu umożliwi studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób bardziej przystępny i atrakcyjny, a także ułatwi wizualizację tego, co dzieje się z ciałem matki i dziecka w jego poszczególnych etapach.

Atlas będzie prezentował poród prawidłowy w dwóch wymiarach:

– anatomicznym, gdzie pokazane zostaną szczegółowo struktury anatomiczne miednicy kobiety rodzącej oraz ich praca w procesie porodu (praca kości, stawów, ścięgien oraz mięśni);

– położniczym, gdzie szczegółowo pokazane zostaną poszczególne fazy porodu oraz praca, jaką musi wykonać dziecko (obniżanie się główki, wstawianie do miednicy oraz przejście przez kanał rodny).

- Włączenie do procesu dydaktycznego nowoczesnych technologii (przedmioty: „Anatomia”, „Techniki położnicze i prowadzenie porodu”, Położnictwo i opieka położnicza”) pozwoli studentom położnictwa na zdobycie zaawansowanej wiedzy medycznej, skróci czas podejmowania przez nich decyzji oraz wspomoże rozwijanie automatyzmów – dodaje Jędrusik.

Narzędzie umożliwi także eliminację kosztów zakupu potrzebnych do nauki położnictwa materiałów zużywalnych, umożliwiając przekazanie wiedzy w sposób niemożliwy do przekazania w tradycyjny sposób. Zdobycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy przyczyni się do lepszego przygotowania studentów do wymagań rynku pracy.

Oprócz edukacji akademickiej, “Atlas Porodu 3D” znajdzie również zastosowanie w szkoleniach personelu medycznego, kursach doskonalących oraz jako narzędzie informacyjne dla przyszłych rodziców (szkoły rodzenia).

Co ważne „Projekt „Atlas Porodu 3D” został dofinansowany przez GZM. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024”.

Projekt ten będzie stanowił również solidną bazę do dalszego rozwoju narzędzia, które w późniejszym czasie zostanie wzbogacone o różne scenariusze porodów nieprawidłowych.

Źródło: SUM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.