Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Naukowcy będą mogli lepiej zbadać nowotwory trzustki. Umożliwi im to grant onkologiczny

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 1 marca 2023 11:17

Naukowcy będą mogli lepiej zbadać nowotwory trzustki. Umożliwi im to grant onkologiczny - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
Dwa granty o łącznej wartości 150 tysięcy złotych zostały przekazane na realizację projektów mających poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki. Pod koniec lutego ogłoszone zostały wyniki konkursu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Pieniądze na realizację projektów przekazała firma Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE.

Laureatami zostały dwa ośrodki: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Pierwszy z nich otrzymał 100 tys. złotych na realizację projektu „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”.

– To metoda, w której hodujemy fragmenty tkanek od polskich pacjentów nowotworowych w postaci organoidów. Na takim materiale możemy wykonywać testy leków, zarówno dotychczas dostępnych, jak i tych, które są nowymi koncepcjami terapeutycznymi. Możemy też wykonywać doświadczenia biologiczne, mające przybliżyć na przykład mechanizm molekularny rozwoju przerzutowania raka trzustki – wyjaśnia w rozmowie z Medexpressem dr hab. Dawid Walerych, kierownik Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka w IMDiK PAN.

Grant o wartości 50 tys. złotych pozwoli natomiast na realizację projektu „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki”.

– Chcemy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie za pomocą prostego badania tomografii, wykonywanego rutynowo u każdego z pacjentów, przewidzieć pewne cechy kliniczne choroby, to jak będzie się ona rozwijać. Zbadamy, czy na tej podstawie możemy stwierdzić, jaki rodzaj terapii będzie optymalny dla konkretnego pacjenta – mówi dr Maciej Kawecki z Kliniki Onkologii i Radioterapii NIO-PIB.

Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Niestety, często jest wykrywany na zaawansowanym stadium. Niewielka jest też liczba opcji terapeutycznych.

– Zwycięskie projekty są ważnym krokiem w lepszym zrozumieniu tego nowotworu, a także poprawie opieki nad pacjentami w tej szczególnie trudnej populacji chorych. Z jednej strony stwarzają szansę na przewidywanie skuteczności terapii korzystając z modelu organoidowego, z drugiej strony być może pozwolą zidentyfikować różnice w skuteczności terapii w zależności od cech radiologicznych zmiany, tym samym budując czynnik predykcyjny ułatwiający dobór terapii do konkretnych chorych - podkreśla współtwórca i organizator konkursu, prof. Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

– Te granty są konkretnym i bardzo praktycznym przykładem wdrożenia w życie idei, która przyświeca Warsaw Health Innovation Hub, czyli inicjowaniu współpracy i partnerstw na rzecz rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Współpraca ta ma szanse realnie wspierać rozwój technologicznych i naukowych rozwiązań poprawiając opiekę nad pacjentem. W przypadku tego konkursu, właśnie pacjentów z rakiem trzustki – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

Przyznane granty były finałem pierwszej edycji konkursu grantowego, finansowanego przez Servier. W planach firmy są trzy edycje, w których łącznie Polskie Towarzystwo Onkologiczne dostanie do dyspozycji kwotę 450 tys. zł.

– Wierzę, że dzięki tym projektom przyczynimy się do lepszego poznania patomechanizmów tej choroby, skuteczniejszej diagnostyki czy leczenia, po bo aby poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki i małymi krokami coraz efektywniej zaspokajać tę niezaspokojoną dotychczas potrzebę medyczną.” - podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także