Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner
Medexpress.pl > Nauka i medycyna > Podwójny lek na HIV rozczarowuje u ciężko chorych na COVID-19

Podwójny lek na HIV rozczarowuje u ciężko chorych na COVID-19

Tomasz Kobosz

Tomasz Kobosz

Opublikowano 19 marca 2020

Podwójny lek na HIV rozczarowuje u ciężko chorych na COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W New England Journal Medicine ukazało się badanie, z którego wynika, że kombinacja lopinawiru i rytonawiru nie jest wystarczająco skuteczny w leczeniu ciężko przebiegającej infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

W prospektywnym badaniu wzięło udział 199 chińskich pacjentów z COVID-19 (średni wiek: 58 lat), u infekcja koronawirusem dawała ciężkie objawy. Wszyscy pacjenci mieli zapalenie płuc. Hospitalizowano ich w szpitalu Jin Yin-Tan w Wuhan.

Uczestników randomizowano ich do dwóch grup:

  1. Standard opieki + kombinacja lopinawir/rytonawir (400/100 mg, dwa razy dziennie przez 14 dni), n=99.
  2. Standard opieki, n=100.

Po 28 dniach leczenia okazało się, że testowana kombinacji leków nie przynosiła znaczących korzyści w zakresie:

  • przeżywalności,
  • skracania czasu hospitalizacji
  • skracania czasu obecności RNA wirusa w wymazach z nosogardzieli.

Dwuskładnikowy lek dla pacjentów z HIV częściej wywoływał działania niepożądane (najczęściej nudności, wymioty, biegunka). U ok. 14 % pacjentów musiał zostać z tego powodu odstawiony.

Warto jednak zaznaczyć, że leczenie kombinacją lopinawir/rytonawir wdrażano dość późno – przeciętnie ok. 13 dni od wystąpienia pierwszych symptomów choroby. U tych (nielicznych), którym leki podano przed 12. dniem od pojawienia się objawów – rezultaty były nieco bardziej obiecujące.

Brak zaślepienia badania to inne z jego ważnych ograniczeń. Znajomość podawanego leku mogła bowiem mieć wpływ na inne decyzje kliniczne podejmowane przez lekarzy prowadzących pacjentów z COVID-19.

W podsumowaniu autorzy napisali, że uzyskane dane nie są dostateczne, by jednoznacznie rozstrzygnąć, czy stosowanie kombinacji lopinawir/rytonawir w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 poprawia wyniki kliniczne. Potrzebne są dalsze, randomizowane badania, aby to ustalić.

Szczegółowe wyniki badania dostępne są tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Źródła: Business Insider / NEJM

Zobacz także